Skip to main content

Witalabostäders ordförande har fel

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 08:50 CET

– Den nya lagen för kommunala bostadsaktiebolag understryker att dessa företag har ett allmännyttigt syfte, fortsätter Björn Johansson. Det innebär bland annat att det allmännyttiga syftet är överordnat vinstsyftet.

Det som fått Björn Johansson att reagera är en skrivelse från Peter G Sjöbladh till kommunstyrelsen. I den beskriver Sjöblad vad som ska gälla från årsskiftet. Bland annat skriver Sjöbladh att Witalabostäder ska arbeta ”på exakt samma sätt som ett privat företag”.

Hela skrivelsen från Sjöblad genomsyras av missuppfattningar, anser Björn Johansson. I lagen slås det fast att affärsmässigheten har en annan innebörd för kommunala bostadsbolag än vad som gäller för annan konkurrensutsatt kommunal verksamhet. Lagen begränsar också möjligheten att ta ut vinster från bolagen.

– Witalabostäder ska främja bostadsförsörjningen och erbjuda hyresgäster möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Det sistnämnda är en nog så viktig nyhet, påpekar Björn Johansson

 

– Vad som kanske är mest oroande med Peter G Sjöblads skrivelse är varifrån han har fått dessa missuppfattningar. Finns det många i kommunledningar och i kommunala bolagsstyrelser som lever med dessa villfarelser? undrar han.

 

Av ett styrelseprotokoll från Vetlanda Stadshus AB framgår att Peter G Sjöbladh även där informerat på ett märkligt sätt.

 

– Jag vill inte tro att bostadsföretag eller kommuner medvetet avser att feltolka lagen. Det vore att riskera en lagstiftning som riksdagen har fattat beslut om i så bred enighet, och som parterna enhälligt står bakom.

 

– Mitt råd till kommunledningen och Witalabostäders styrelse är att de bjuder in representanter från Hyresgästföreningen och Sabo, det allmännyttiga bostadsföretagens intresseorganisation, för att berätta om vad som gäller, säger Björn Johansson.

 

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera