Skip to main content

Kräver mer trots redan höga vinster

Blogginlägg   •   Apr 28, 2016 13:54 CEST

Det finns ett slitet uttryck som säger att mycket vill ha mer. För trots att fastighetsbranschen redan är ytterst lönsam fortsätter privatvärdarnas lobby-organisation Fastighetsägarna sitt korståg för att på sikt införa det de kallar mer marknadsmässiga hyror.

Att äga bostadsfastigheter är något av det mest lönsamma en person med kapital kan satsa på. Det visar en rad samstämmiga rapporter. Och så har det varit länge. Att äga bostadsfastigheter har åtminstone sedan 1980-talets början lönat sig dubbelt så bra som detaljhandel och mer än dubbelt så bra som industri- och kontorsfastighetsbranscherna generellt.

Men det är uppenbart inte nog. I stället fortsätter privatvärdarna enträget och högljutt att försöka bevisa att det nuvarande kollektiva hyresförhandlingssystemet inte fungerar.

Nu senast har vi sett det här i Göteborg där Fastighetsägarna i januari valde att stranda hyresförhandlingarna för 43 600 lägenheter. Omkring 100 000 göteborgare och deras hem blev därmed tagna som gisslan och förvandlades till brickor i ett politiskt påtryckningsspel där det främsta syftet är att få till stånd förändringar som enbart skulle gynna Fastighetsägarnas medlemsföretag.

Men varför ska hyresgäster betala högre hyra för att bo i fastigheter som redan drar in väldigt mycket pengar till fastighetsägaren? Och på vilket sätt skulle ytterligare vinst plötsligt lösa bostadskrisen om nuvarande stora vinster inte räcker till?

I Fastighetägarnas retoriska värld är det nämligen befintliga hyresgästers krav på rimliga hyror som är huvudorsaken till bostadsbristen i landet. Organisationen påstår också att nuvarande hyressättningssystem är till för att gynna ”insiders” och missgynna ”outsiders”.

Det är en cynisk beskrivning av varför nuvarande hyresgäster är oroliga för marknadshyror. Redan nu har många inte mer pengar att leva för än vad som precis täcker hyra och andra nödvändiga utgifter. Knappast ett lyxigt insiderliv.

Att unga och nyanlända lättare skulle få bostad för att marknadshyror sätts är inte bara långsökt utan direkt osant. Dagens hyror, inte minst för nybyggda lägenheter, ligger redan på nivåer som är oöverstigliga för stora grupper. Problemet är inte att hyrorna är för låga utan att de är för höga för alldeles för många invånare..

Att ett system med marknadshyror ensidigt gynnar fastighetsägarna själva och inga andra visar bland annat de beräkningar som gjorts i Stockholms län och där hyrorna i ett marknadshyressystem skulle stiga med 40 procent. Det skulle också leda till ökad segregation – knappast vad städer som Göteborg behöver.

I dagarna kom så det första beslutet om den framtida hyresnivån för 25 privatägda lägenheter i Göteborg som ingår i den stora strandningen. Ett beslut där Fastighetsägarna fick gehör för sina hyreskrav för majoriteten av lägenheterna.

Det tar Fastighetsägarna som intäkt för att det var helt rätt att stranda förhandlingarna och att beslutet är ”ett steg i riktning mot en bättre fungerande hyresmarknad i Göteborg”. Att det återstår 43 575 lägenheter att pröva och där utgången inte på något sätt behöver bli likadan tycks organisationen helt bortse ifrån.

Fastighetsägarnas företrädare Rudolf Antoni passar också på att återupprepa kraven på ”mer grundläggande reformer av själva hyressättningssystemet” i stället för att ”lappa och laga och hitta på nödlösningar i det system som har skapat dagens bostadskris”.

Återigen blir det alltså tydligt vad Fastighetsägarna egentligen vill. Och för att uppnå det syftet drar man sig inte för att rulla igång en strandningsprocess av aldrig skådad omfattning. En aktion som är ytterst olämplig, omdömeslös och ansvarslös.

Bengt Svensson, regionordförande Hyresgästföreningen i västra Sverige

Anna Lönn Lundbäck, regionchef Hyresgästföreningen i västra Sverige

Bilden: Bengt Svensson. Arkivfoto: Emelie Asplund

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.