Skip to main content

Ännu ingen lösning i sikte efter privatvärdarnas strandning

Nyhet   •   Okt 19, 2016 09:00 CEST

Carl-Johan Bergström, förhandlingsstrateg hos Hyresgästföreningen redogjorde för det låsta läget efter Fastighetsägarnas strandning av hyresförhandlingarna i Göteborg. Foto: Johan Öhman

Fortfarande finns ingen överenskommelse med Fastighetsägarna GFR om årets hyror för de hyresgäster som bor hos privata värdar i Göteborg. Och ännu verkar en lösning vara långt borta.

Det framkom när Hyresgästföreningen nyligen anordnade ett öppet hus för hyresgäster som bor hos privata värdar i Göteborg. Ett 90-tal hyresgäster hade hörsammat inbjudan och så gott som alla av dem var själva berörda av strandningen.

En av de inbjudna talarna under kvällen var Carl Johan Bergström, förhandlingsstrateg hos Hyresgästföreningen.

  • Vi jobbar allt vi kan för att hitta lösningar men kraven är fortfarande orimligt höga så vi ser just nu ingen möjlighet att komma överens, sade Carl Johan Bergström och betonade att det är Fastighetsägarna och inte Hyresgästföreningen som skapat den låsta situationen.

Det var i januari i år som Fastighetsägarna GFR valde att stranda förhandlingarna för över 43 000 hyreslägenheter i Göteborg. Syftet var enligt Carl Johan Bergström uttalat politiskt och handlade därmed inte om X eller Y procent i hyreshöjning.

  • Fastighetsägarna vill förändra lagstiftningen och införa marknadshyror, Men vill man förändra lagstiftningen så finns det andra sätt än att ta hyresgästerna som gisslan.

I stället för att själva förhandla har GFR vänt sig till hyresnämnden med ett stort antal ärenden. Under våren har nämnden avgjort hyran för tre fastigheter där höjningarna blev mellan 0-1,2 procent.

I höst, med start i november, planerar nämnden att avgöra hyran för ytterligare sex fastigheter. Därefter återstår cirka 1 400 fastigheter där hyran för 2016 ännu inte är fastställd.

Det innebär att om hyran för samtliga 43 000 lägenheter ska avgöras av hyresnämnden så är det en process som kommer att pågå åtskilliga år framöver.

Carl Johan Bergström betonade också att Hyresgästföreningen har kommit överens både med de allmännyttiga bolagen i regionen och med ett antal privata värdar både i och utanför Göteborg. Det har också slutits överenskommelser med några privata värdar som valt att förhandla själva i stället för att låta sig företrädas av GFR.

  • I genomsnitt handlar det om höjningar på 0,5 procent och därför är GFR:s krav alldeles för höga. Men vi tänker inte ge efter för orimligt höga krav.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy