Skip to main content

DEBATT: Hyressättningssystemet ska bygga på rättvisa och transparens

Nyhet   •   Mar 06, 2017 13:41 CET

Den svenska modellen, bruksvärdessystemet, går ut på att parterna på hyresmarknaden förhandlar och kommer överens om vad som är en rimlig hyra utifrån hyresgästernas värderingar. Det innebär ett stort mått av konsumentinflytande och uppväger den obalans som finns mellan enskilda hyresgäster och fastighetsägare i fråga om beroendeställning och faktiskt inflytande över husen.

Vad som ingår i bruksvärdet är inte exakt fastslaget i lag utan kan variera något mellan orter och platser och framförallt skiljer det i hur mycket de olika delarna är värda i kronor.

Om inte parterna kommer överens om en hyra för en lägenhet ska Hyresnämnden jämföra med andra förhandlade hyror på orten, vilket innebär att även Hyresnämnden är bunden till vad parterna kommit överens om är en skälig hyresnivå. Bruksvärdet är inte är så lätt att förklara på lägenhetsnivå och inte heller så enkelt för den enskilde hyresgästen att sätta sig in i, vilket kan innebära en fara för systemets trovärdighet. Systemet kan vara hur bra som helst men om ingen förstår hur det fungerar så uppstår lätt en misstro.

En systematisering av hyressättningen är ett verktyg för att enklare kunna beräkna en lägenhets bruksvärde utifrån område, hus, lägenhetsstandard och service inom ramen för nuvarande lagstiftning. Det lägger grunden för en tydlig och konsekvent hyressättning på en ort.

Vi behöver arbeta med införandet av fler systematiska hyressättningssystem för att tydliggöra vad hyresgästerna betalar för i sin hyra, vilka nyttigheter det är som ingår och hur de förhåller sig till varandra. Eftersom värderingar och vad som väger tungt kan skilja mellan olika orter är det viktigt att utgå från hyresgästernas värderingar på respektive ort.

Exempelvis kan havsutsikt kan vara högt värderat i Gävle men saknas som en parameter i Skinnskatteberg. Närhet till centrum kan ha betydelse i Uppsala men väger lätt i Hofors och i städer med höga hus är det viktigt med hiss medan det knappt har någon betydelse i orter med enbart låga byggnader. Tydlighet med vad som ingår i hyran och värderingar av nyttigheter är en förutsättning för transparenta hyressättningar och rättvisa mellan hyresgäster. Om det är en skillnad i hyra så ska det lätt gå att förklara.

En särskild skillnad som brukar vara kontroversiell är läget inom orten. Läget har ingen självständig betydelse i bruksvärdet, men finns där som en parameter. Läget kan vara kontroversiellt för ofta har var och en, en uppfattning utifrån sina egna preferenser och därför är det viktigt att ta reda på vad flertalet boende på orten anser innan man kommer överens om nivåer. Det är lättare att prissätta skillnaden mellan en liten och stor balkong än att bestämma skillnaden i kronor mellan ett attraktivt område och ett mindre attraktivt område. Men det går.

En viktig utgångspunkt i arbetet med systematisering är att konsekvenserna av införandet inte ska bli stora varken för hyresgäst eller hyresvärd. Erfarenheter från orter som redan har infört liknande system är att det stora flertalet hyror påverkas väldigt lite, ibland inte alls. Vissa hyror höjs sannolikt något och det sker i så fall genom en intrappning över tid, andra hyror fryses sannolikt under en period.

Systematisering är en fråga som Hyresgästföreningen arbetat med i olika omgångar runt om i landet sedan länge. Vid bostadssamtalen förra våren förband sig Hyresgästföreningen och SABO att utveckla en gemensam arbetsform kring just systematisering.

Hyresgästföreningen fortsätter stå upp för gemensamt förhandlade hyror och vi fortsätter driva frågor som rör trygghet och delaktighet för hyresgästerna. Dessutom fortsätter parterna hyresförhandla varje år och hyresgästernas besittningsskydd berörs inte.

I begreppet trygghet ligger även att fokusera på det som finns utanför bostaden. Därför är stadsutveckling, fokus på att få människor i arbete och utbildning och arbetet med att minska ekonomiska klyftor i kombination med utvecklandet av en social bostadspolitik som en del av vår välfärd viktigt för oss.

I vår kommer Hyresgästföreningen att lansera Boinstitutet. Tanken är att samla och förena människor med god insikt i och kunskap om bostadspolitik, forskning kring bostadsfrågor och samhällsutveckling för att ytterligare sätta fokus på bostadsfrågorna. I det arbetet kommer frågan om människors möjligheter till en bra bostad till rimlig kostnad vara central.

Mårten Gulin, Förhandlingschef, Hyresgästföreningen 

Jens Nilsson, Ledamot i regionstyrelsen, Hyresgästföreningen

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.