Skip to main content

Fjärde Freja Forum - ett demokratiprojekt på Västra Balkan!

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 10:30 CET

Dags för det fjärde Freja Forum!

Det fjärde Freja Forum kommer att hållas i helgen i Skopje, Makedonien. Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle stödjer projektet Freja – ett demokratiprojekt med deltagare från många länder i Europa och Västra Balkan. Deltagare i forumet kommer från ett 40-tal ideella organisationer i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Kosovo, Makedonien, Serbien, Montenegro, Turkiet, Österrike och Sverige. Syftet med forumet är att skapa nätverk mellan ideella organisationer på Västra Balkan och inom EU. Demokratifrågor, ökad jämställdhet och den europeiska integrationen står i fokus för Frejas verksamhet.

Bertil Mattsson, regionchef i Hyresgästföreningen Aros-Gävle, förklarar varför Hyresgästföreningen är engagerad i projektet:

-Vi har varit engagerade i projektet i flera år därför att demokratiarbetet i Europa är viktigt för oss alla. Frivilligorganisationernas roll är särskilt viktigt, både i länder som finns inom EU och i de som är på väg in i unionen. Vi måste vara medvetna om att vi inte lever isolerade i vår lilla värld i Sverige och Norden. Vår organisation har minst lika mycket att lära av våra systerorganisationer i Balkan, som de har av oss. I år kommer temat att vara de ideella organisationernas roll i civilsamhället och hur vi tillsammans med andra goda krafter i samhället kan utveckla livskvalitet och drägliga levnadsvillkor. Den ökade rörligheten för medborgarna är en viktig fråga både för länderna inom EU och för de länder på Västra Balkan som köar för inträde. Frankrikes behandling av Romer aktualiserar frågan om hur vi behandlar våra minoriteter. En fråga som är minst lika viktig på Balkan.

Freja stöds från svensk sida av både Sida och PalmeCenter. Jens Orback, ordförande i PalmeCenter kommer att delta i forumet. Dessutom deltar Internationella Hyresgästalliansens nyvalde president Sven Bergenstråhle under en workshop på temat: Fair lease agreements a way to promote the rental sector? Från Sverige är också Coompanion - f d Kooperativ utveckling - delaktiga i projektet.

För mer information kontakta vice ordförande Hans Eklund, 070-713 77 03 eller regionchef Bertil Mattsson, tfn 070-578 28 69. Se också www.frejaforum.com

 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i ca 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för HYresgästföreningen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera