Skip to main content

Hyresgästföreningen reagerar på orealistiska hyreshöjningskrav i Uppsala

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 12:05 CEST

Hyresgästföreningen har mottagit Fastighetsägarnas bud i de årliga hyresförhandlingarna i Uppsala. Parterna är överens om två frågor - att förhandlingarna ska vara klara under 2014 och att det är bruksvärdet som styr hyressättningen.

-  En mer konsumentorienterad hyressättning innebär inte automatiskt höjda hyror överallt, vilket Fastighetsägarnas minimiyrkande på 1,7 procent innebär. Eventuella hyresförändringar måste baseras på förändringar i bruksvärdet och ha en rättvis hyra som mål, säger Hyresgästföreningens förhandlingschef Mårten Gulin.

Fastighetsägarna kräver höjningar på mellan 1,7 och 3,7 procent med högst höjning i vissa lägen. Redan idag är hyrorna olika höga i olika lägenheter beroende på skillnader i bruksvärdet, där läge är en faktor. Bruksvärdet har sedan många år utgjort grunden för hyrorna i Uppsala.

Den allmänna prisutvecklingen och räntorna ligger på mycket låga nivåer och beräknas att göra så även 2015. Inflationen var noll procent 2013 och hamnar även 2014 på noll procent enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos. Låga räntor och gynnsam kostnadsutveckling i övrigt ger bostadsföretagen små kostnadsökningar.

-  Den för företagen gynnsamma utvecklingen tillsammans med behovet av att stärka hyresrättens och hyresgästernas ställning på bostadsmarknaden innebär att det finns starka skäl till en mycket återhållsam hyresjustering i Uppsala, säger Mårten Gulin.

I flera år har hyrorna ökat betydligt mer än inflationen. Mellan 2011 och 2014 har de höjts 7,74 procent. Många bostadsföretag går alltså in i 2015 med en för företaget gynnsam ekonomisk ställning.

-  Det är lönsamt att äga hyresbostäder. Sett över tid har bostäder gett drygt sju procent totalavkastning per år, trots finanskris och lågkonjunktur. Och det är hyresgästernas hyror som betalar detta, säger Mårten Gulin.


Mer information

Mårten Gulin, förhandlingschef Hyresgästföreningen region Aros-Gävle, 070 688 12 49


Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy