Skip to main content

Köpings hyresgäster missnöjda med hög borgensavgift

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 09:23 CET

Igår på skyltsöndagen presenterade Hyresgästföreningen i Köping sitt nya lokala bostadspolitiska program. En av huvudfrågorna i programmet är den höga borgensavgiften på över 2 miljoner kronor om året som KBAB:s hyresgäster betalar till kommunen, 96 kr i månaden per lägenhet. 

Hyresgästföreningen i Köping har för att få fart på den bostadspolitiska debatten inför valet antagit ett lokalt bostadspolitiskt program. I programmet tar man upp trygghetsfrågorna och boinflytandet men den fråga som väcker störst engagemang hos hyresgästerna i Köping är den höga borgensavgift som KBAB betalar till kommunen varje år, över två miljoner kronor plockas ur det allmännytta bostadsbolaget. 

- Det är en oskäligt hög värdeöverföring och kan närmast betraktas som en extra skatt för kommunens hyresgäster, säger Johan Lindahl bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen Aros- Gävle. 

Den som är hyresgäst hos KBAB betalar varje månad 96 kr i extra skatt till kommunen genom borgensavgiften.

Hyresgästföreningen anser att alla köpingsbor har samma ansvar att bidra till att finansiera välfärd och infrastruktur och vill därför avskaffa dubbelbeskattningen av hyresgästerna.  

KONTAKT: Johan Lindahl, 021-153909, johan.lindahl@hyresgastforeningen.se 

Det lokala bostadspolitiska programmet finns i bifogad PDF.  

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera