Skip to main content

P-platserna har tagits som gisslan - Mimers hyresgäster bör kompenseras!

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2018 00:30 CET

Mimer har gått ut med att bolaget under 2018 kommer att börja hyra ut tusentals p-platser som tidigare varit gratisparkeringar. Det finns argument för en sådan ordning:

  • De avgiftsfria p-platserna har inte bara använts av Mimers hyresgäster – de har varit tillgängliga för alla.
  • Ekonomierna bör separeras. Kostnaderna för de avgiftsfria p-platserna har täckts med den enda typ av intäkt som Mimer har – bostadshyror. Men det är inte rimligt att den generelle hyresgästen subventionerar den generelle bilägaren.
  • Trygghetsskäl. Det har varit stökigt på många av parkeringarna. Betalda, personliga platser kan minska problemen.

Mimer har förstås även rent ekonomiska motiv till avgiftsbeläggningen. Den genererar miljonintäkter – även efter det att kostnader för upprustning och iordningsställande dragits av. Och det är här det blir problematiskt.

Hyresgästföreningens uppfattning

Hyresgästföreningens uppfattning är att trots att p-platserna inte finns omnämnda i hyreskontrakten så har de i praktiken varit ett så kallat hyresvillkor – det vill säga något som Mimer inte kan ändra på utan att först förhandla med Hyresgästföreningen. Om parkeringen tidigare har varit gratis så ses den som en nyttighet som ingår i hyran och som hyresgästerna har tillgång till precis som ett cykelrum eller en lekplats på gården. Om man tar bort en sådan nyttighet så innebär det en villkorsförändring. Tillgången till fri parkering har använts som argument i de årliga hyresförhandlingarna mellan Mimer och Hyresgästföreningen vilket också visar att Mimer anser att p-platserna höjer värdet på lägenheterna.

- Det är därför rätt och riktigt att hyresgästerna i de områden som förlorar sina fria parkeringar kompenseras genom sänkt hyra, säger Johan Pelling, regionchef för Hyresgästföreningen region Aros-Gävle.

Diskussioner förs med Mimer, men hitintills har bolaget villkorat en sådan kompensation med att utfallet i den årliga hyresförhandlingen blir till belåtenhet.

- Vi upplever det som att Mimer har tagit p-platserna som gisslan för att få en högre hyreshöjning än andra jämförbara bolag och det kan vi inte acceptera, säger Johan Pelling.

P-platser som redan idag är avgiftsbelagda

Vad gäller för de p-platser, garage, carportar och el-stolpar som Mimer redan i dag tar betalt för där bolaget aviserat kraftiga avgiftshöjningar? Månadskostnaden för en bostadslägenhet är ofta resultatet av en förhandling mellan värden och Hyresgästföreningen. Så är inte fallet för hyran av parkeringsplatser om dessa hyrs separat. Villkoren styrs istället av arrendelagstiftningen – inte hyreslagen – och priset för att parkera kan fastighetsägarna då bestämma precis hur de själva vill.

- Vi uppmanar däremot Mimer att vara försiktiga med dessa höjningar med hänsyn till hyresgästernas ekonomi säger Hyresgästföreningens regionchef Johan Pelling

Kontakt:

Johan Pelling, regionchef, Hyresgästföreningen region Aros-Gävle telefon: 070-9759019

Vicktoria Bagi, programansvarig, Hyresgästföreningen region Aros-Gävle telefon: 070-2785101

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy