Skip to main content

Priset på vatten stiger - Östhammar höjer mest

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 10:03 CEST

Kostnaderna för vatten och avlopp har de senaste åren ökat tre gånger mer än inflationen. I år har boende i Östhammar fått den kraftigaste ökningen i Uppsala län. Dyrast är VA-taxan i Älvkarleby där den genomsnittliga kostnaden för en lägenhet (67m2) är 538 kr/mån. I Uppsala betalar man inte ens hälften så mycket.

Enligt en ny rapport från Nils Holgersson-gruppen skiljer sig priset på vatten och avlopp kraftigt mellan olika kommuner. Boende i de mindre kommunerna får ofta betala en högre taxa än i de större. Trots de kraftiga ökningarna på senare år väntar ännu större prishöjningar framöver när stora investeringar ska göras för att säkerställa standarden på vatten- och avloppssystemen.

Kostnadsökningarna drabbar inte bara kommunernas villaägare. Enligt Hyresgästföreningens utredare Johan Lindahl påverkas även hyresgäster och bostadsrättsinnehavare av taxehöjningarna. 

- Kostnaderna för vatten och avlopp bakas in i hyran och i förlängningen innebär det att en hyresgäst i Älvkarleby betalar mer än dubbelt så mycket för sitt vatten än vad en hyresgäst i Uppsala gör, förklarar Johan Lindahl.

Det svenska vatten- och avloppssystemet är på många håll gamla och inte dimensionerade för dagens klimatförändringar med kraftiga skyfall och fler översvämningar. De behöver i många fall uppgraderas för att undvika exempelvis att det läcker ut föroreningar som kan påverka grundvattentäkterna.

- Vi vet att det finns ett stort behov av att byta ut undermåliga system men kommunerna bör vara noggranna med att inte låta boende betala för mer än sin egen användning. Vill vi ha rimliga boendekostnader kan vi inte låta taxorna skena kraftigt, säger Lindahl.

Fakta om VA-taxor i Uppsala län 2015

  • Uppsala och Enköpings kommun är de enda i länet som har VA-taxor under rikssnittet.
  • Uppsala kommun har länets lägsta taxa. Där är den genomsnittliga kostnaden för en lägenhet (67m2) 249 kr/mån. Kommunen har dessutom inte höjt taxan på flera år.
  • Östhammar höjer VA-taxan mest i länet, 12% på bara ett år.
  • Även Tierp har höjt sin taxa dramatiskt, 8,2% på ett år.

Sedan 1996, d v s nitton år tillbaks i tiden, ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från Riksbyggen, HSB, Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna, årligen ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner vad gäller avfall, VattenAvlopp, el och fjärrvärme.

Rapporten i sin helhet finns på http://www.nilsholgersson.nu/

Kontakt:

Johan Lindahl, utredare Hyresgästföreningen region Aros-Gävle, 072 – 712 51 29

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy