Skip to main content

Rikshem måste ge sina hyresgäster garantier för att Gränby och Kvarngärdet inte upprepas

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 10:03 CET

Trots tydlig och tidig kritik mot Rikshem, baserat på stort lokalt engagemang från både hyresgäster och den lokala hyresgästföreningen i Gränby och Kvarngärdet, har Rikshem inte lyckats lösa problemen med dåligt genomförda ombyggnationer. Rikshem erkänner själva i media den 28 januari att det brustit inte bara hos byggföretaget utan också i Rikshems egna rutiner och kontrollsystem.

-Rikshems brister när det gäller genomförandet av ombyggnationerna i Gränby och Kvarngärdet har varit kända för oss i Hyresgästföreningen under flera år så det är bra att det uppmärksammas, säger Mårten Gulin, förhandlingschef på Hyresgästföreningen i Aros-Gävle.

-Det är viktigt att hyresgästerna får garantier för att framtida ombyggnationer genomförs med hög kvalité. Det ska vara tydliga och uppföljningsbara garantier och detta är en central fråga för hyresförhandlingarna i kommande ombyggnationer, både med Rikshem och andra hyresvärdar, fortsätter Mårten Gulin.

Med dagens regelverk är det nästan uteslutande hyresvärden som bestämmer hur omfattande renoveringen blir. Både enskilda hyresgästers och hyresgästföreningen inflytande över hur stor en renovering blir är mycket små. Omfattningen på ombyggnationen är också det som har störst betydelse för storleken på den nya hyran. Här vill Hyresgästföreningen se lagändringar.

-Det gör att vår möjlighet att påverka hyreshöjningar vid ombyggnationer i realiteten är väldigt begränsat. Med de höga hyreshöjningar som är regel efter ombyggnationer ska de hyresgäster som har råd att bo kvar tillförsäkras god kvalité i sitt boende, avslutar Mårten Gulin.

Mårten Gulin, 010 - 459 13 15

Foto: Eric Trovalla

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy