Skip to main content

Tvivelaktiga metoder i samband med ombildning av hyresrätter

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2017 07:41 CET

Stadsdelen Gränby i Uppsala står i begrepp att ombilda ett stort antal hyreslägenheter till bostadsrätter. Det har kommit till Hyresgästföreningens kännedom att det har förekommit oegentligheter utifrån ekonomiska motiv i samband med ombildningen. Flera hyresgäster vittnar om partisk information från den ombildningskonsulent som anlitats i samband med ombildningen där köpeskillingen är närmare 400 miljoner. Något som man upplever som både som obehagligt och tvivelaktigt. Det är av vikt att en ombildningskonsulent är opartisk för att hyresgästens intressen ska kunna säkerställas.

Hyresgästföreningen är starkt kritiska till förfarandet. Vid en ombildning är det av yttersta vikt att demokratiska principer får råda, säger Alexander Kuzmicki, enhetschef juridik, på Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera