Skip to main content

"Ytterst beklagligt att Uppsalahem väljer att avbryta förhandlingarna"

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2019 14:30 CEST

"Ytterst beklagligt att Uppsalahem väljer att avbryta de årliga hyresförhandlingarna. Vi hoppas att de omprövar sitt beslut", säger Vera Mraz, verksamhetschef på Hyresgästföreningen.

Uppsalahem har valt att lämna förhandlingsbordet och därmed avbryta de årliga förhandlingarna med Hyresgästföreningen. Detta innebär att frågan istället kommer att avgöras av tvistlösningsorganet Hyresmarknadskommittén (HMK).

-Vi tycker att Uppsalahems agerande är ytterst beklagligt. Vi menar att alla förhandlingsalternativ inte är uttömda och att de bästa uppgörelserna träffas av parterna som känner de lokala förutsättningarna bäst. När frågan överlämnas till HMK förlorar parterna möjlighet att påverka utfallet varför Hyresgästföreningen gärna hade fortsatt förhandlingarna med bolaget, säger Vera Mraz, verksamhetschef på Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen har tidigare reagerat på att Uppsalahems yrkande var väldigt högt.

-Uppsalahems ursprungliga yrkande innebar att de begärde hyreshöjningar på 3,5 procent för samtliga av Uppsalahems lägenheter. Efter ett antal förhandlingstillfällen under våren har Uppsalahem endast sänkt sitt krav på hyreshöjning med en halv procent till 3,0 procent vilket bolaget håller fast vid. De krav som Uppsalahem ställer på hyreshöjningen skulle innebära en höjning på upp till 350 kronor per månad för en normalstor trerumslägenhet.

-Vi kan konstatera att Uppsalahems krav är hela 75 procent högre än den genomsnittliga hyreshöjningen i regionen. Med bakgrund av att Uppsalahem har en avsevärt bättre ekonomi än det genomsnittliga bostadsbolaget är vi, utifrån vårt uppdrag, tvungna att ifrågasätta rimligheten i detta, säger verksamhetschef Vera Mraz.

Under förhandlingen har Hyresgästföreningen gjort en genomlysning av Uppsalahems ekonomiska utfall de senaste tio åren samt granskat den budget som bolaget har presenterat. Det kan konstateras att Uppsalahem konsekvent har överträffat ägarnas förväntningar.

-Trots detta fortsätter bolaget att iaktta onödig försiktighet i sitt budgetarbete, vilket återspeglas i deras yrkande. Vi vill naturligtvis att Uppsalahem även fortsättningsvis ska ha en god ekonomi och stå väl rustat för framtida utmaningar. Vi har mot bakgrund av detta givit bolaget ett bud på 1,55 procent. Denna nivå skulle innebära att bolaget får full täckning för sina ökade kostnader, bl.a. i form av högre taxor för el och vatten. 

-Tyvärr har Uppsalahem valt att inte bemöta vårt bud. Istället har bolaget skickat ett mejl där de konstaterar att ”parterna står mycket långt ifrån varandra och att möjligheten att nå en överenskommelse inom rimlig tid, inte kan anses vara för handen.”

-Vi som parter bör ömsesidigt värna den svenska modellen med lokalt förhandlade hyror. En överlämning till HMK bör bara ske som en sista utväg. Vi hoppas därför att bolaget omprövar sitt beslut att lämna förhandlingarna, och väljer att återgå till förhandlingsbordet, säger verksamhetschef Vera Mraz.

------------------------------------------------

Fakta: Uppsalahem och Hyresgästföreningen förhandlar årligen om hyrorna. Hyrorna justeras från halvårsskiftet, till skillnad från många andra bolag som justerar sina hyror vid årsskiftet. Från Hyresgästföreningen deltar en förhandlingsledare samt förtroendevalda hyresgäster i förhandlingsarbetet. Hyresmarknadskommittén, HMK, är det tvistlösningsorgan som tar över vid hyrestvister med allmännyttiga bolag. 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.