Skip to main content

Hyresgästföreningen fortsätter bevaka vinstuttaget ur ABK

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 14:38 CET

Foto: Mikael Malmborg

På kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 18 oktober fattades beslut om att ta 30 miljoner kronor från ABK:s vinst. Beslutet togs trots mycket protester från Hyresgästföreningen i form kampanj med namnunderskriver, politikersamtal samt vädjande brev till fullmäktiges ledamöter om att pengarna borde få stanna i bolaget. 

Hyresgästföreningen fortsätter att vara mycket kritisk till vinstuttaget eftersom det innebär en dubbelbeskattning för hyresgästerna och kommer därför att fortsätta bevaka detta även framöver genom att försöka syna hur Kristianstads kommun använder pengarna. I dag skickade föreningen ett brev till kommunstyrelsen där de efterfrågar en tydlig redovisning av hur de planerar att fördela de 30 miljoner kronorna. 

– Vi vill veta på vilket sätt pengarna bidrar till kommunens bostadsförsörjning och främjar integration och social sammanhållning, säger Lotta Jidewå, ordförande i Hyresgästföreningen Kristianstad-Bromölla-Hörby.


Utdrag ur brevet:

Fråga till kommunstyrelsen i Kristianstad

På kommunfullmäktigesammanträdet den 18 oktober fattades beslut om Kristianstads kommuns budget för 2017. I samband med detta fattades också beslut om att kommunen gör ett vinstuttag från AB Kristianstadsbyggen med 30 miljoner kronor.

Hyresgästföreningen vill på detta sätt fråga kommunstyrelsen vad Kristianstads kommun kommer att använda dessa pengar till.

Skicka eller mejla svaret till Lotta Jidewå, [adress och e-postadress].

Vänliga hälsningar
Lotta Jidewå
Ordförande, Hyresgästföreningen Kristianstad-Bromölla-Hörby


För mer information kontakta: 

Richard Mortenlind, regionchef på Hyresgästföreningen norra Skåne: 072-520 44 47

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.