Skip to main content

Nils Holgersson-rapporten 2016: Hylte har fortsatt högst taxor och avgifter i Halland

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 09:00 CEST

Illustration: Nils Holgerssongruppen

Prisutvecklingen för el, värme, avfall och vatten varierar rejält mellan kommunerna. Hylteborna betalar mest i Halland, medan Halmstadborna betalar minst. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor för en typlägenhet om 67 kvm, i landets samtliga kommuner.

– Det är bekymmersamt att priserna fortsätter att öka betydligt mer än den allmänna prisutvecklingen i samhället. Det rör sig ofta om verksamheter med bristande konkurrens där konsumenternas ställning är svag med liten möjlighet att påverka priserna, säger Petra Lundh, bostadspolitiskt ansvarig på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Under de 21 år som Nils Holgersson-rapporten genomförts har avgifter och taxor stigit med tre gånger så mycket som konsumentprisindex. I år är den genomsnittliga höjningen fyra procent, samtidigt som övriga priser i samhället har stått still. Ökningen beror till största delen på kraftigt ökande elhandelspris.

Att skillnaderna mellan kommunernas taxor totalt sett är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i tättbebyggda kommuner.

– Det är ändå orimligt att kostnaden mellan två grannkommuner kan variera så mycket som upp till 5 304 kronor per år. Vi behöver också jobba mer aktivt i kommunen med bostadspolitiken för att inte taxorna ska fortsätta att höjas på det här sättet år efter år, säger Tomas Stensson, ordförande i Hyresgästföreningen Falkenberg-Hylte.

Rang län Rang riket Kommun Månadskostnad
i kronor 2015
Månadskostnad
i kronor 201
6
Procentuell förändring (KPI 0,3 %)
1 17 Halmstad 1 558 1 613 4%
2 51 Varberg 1 663 1 717 3%
3 95 Laholm 1 736 1 799 4%
4 99 Kungsbacka 1 752 1 807 3%
5 119 Falkenberg 1 820 1 842 1%
6 250 Hylte 1 999 2 055 3%

I tabellen rangordnas kommunerna i Hallands län utifrån taxor och avgifter för el, värme, avfall och vatten på årsbasis för 2016 för en vanlig trerumslägenhet. Alla uppgifter är inkl. moms.

Fler intressanta siffror:

  • Snittpriset i riket är 1869 kr/mån (inkl. moms)
  • Snittpriset i Hallands län är 1797 kr/mån (inkl. moms)

Om undersökningen:Sedan 1996 har Nils Holgersson-gruppen, med representanter från, Hyresgästföreningen, HSB, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna, varje år gett ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner gällande avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme.

Rapporten finns i sin helhet här: nilsholgersson.nu

Presskontakter:
Petra Lundh, Hyresgästföreningen region norra Skåne: 070-630 74 60 (södra Halland)

För mer information om rapporten, kontakta:
Roland Jonsson, ordförande för Nils Holgersson-gruppen: 072-740 89 60
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen: 070-556 02 58

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.