Skip to main content

Öppet brev till kommunfullmäktige: Låt pengarna stanna i ABK

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2016 09:35 CEST

Foto: Mikael Malmborg

Idag skickar Hyresgästföreningen ett öppet brev till ledamöterna i Kristianstads kommunfullmäktige med vädjan att de ska rösta nej till förslaget att ta 30 miljoner kronor från ABK:s vinster för att finansiera kommunala satsningar under 2017. Kommunfullmäktige kommer att ta beslut i frågan då de under tisdagen sammanträder om budgeten. 

I brevet lägger Hyresgästföreningen fram sina argument för varför det är fel att plocka ut pengar ur det allmännyttiga bostadsbolaget.

HÄR ÄR BREVET I SIN HELHET:

På tisdag bestämmer du om ABK:s
hyres
gäster ska betala mer skatt än andra


På tisdag är du med och fattar beslut om Kristianstads budget. Inför mötet föreslår Kommunstyrelsen att ta 30 miljoner kronor från ABK:s vinster för att finansiera kommunala satsningar under 2017.

Många hyresgäster har hört av sig till oss ochvarit kritiska till att kommunen ska ta pengar från ABK:s vinst. Därför gjorde Hyresgästföreningen en namninsamling mot förslaget och hela 1 773 personer skrev på insamlingen på bara fyra dagar.

Inför beslutet vill vi i Hyresgästföreningen gärna skicka med dig hur vi ser på saken:

Med vinstuttaget dubbelbeskattas hyresgästerna
Det föreslagna vinsuttaget är ett sätt att låta hyresgästerna betala mer än andra för skola, vård och omsorg. Det blir en extra skatt utöver kommunalskatten – en dubbel kommunalskatt enbart för hyresgäster. Villaägare och bostadsrättsinnehavare har skattelättnader bland annat i form av ränteavdrag och rot- avdrag. Hyresgästerna får noll kronor i statligt stöd för sitt boende. Kommunen spär nu på denna orättvisa genom att dessutom låta allmännyttans hyresgäster betala dubbel kommunskatt. 30 miljoner kronor ur ABK motsvarar 3 376 kronor per lägenhet och år.

ABK:s pengar bör stanna i bolaget
Hittills har ABK haft en hög och klok ambition när det gäller renovering, underhåll och nybyggnation. Genom att ta vinstpengar ur ABK sätts käppar i hjulet för denna ambition. Om pengarna får stanna i bolaget kan de återinvesteras i renovering, underhåll, nybyggnation och utveckling av utemiljöerna i bostadsområdena, vilket skulle vara till gagn för hyresgästerna.

ABK ska ha en viktig roll i Kristianstad även i framtiden
ABK är ett starkt och solitt bolag med högt anseende och som Kristianstad med all rätt är stolt över. Bolaget har varit och är en stark välfärdsmotor i Kristianstad. Ska det gå bra för Kristianstad även framöver så behövs ABK:s kraft och storlek. Ett allmännyttigt bostadsbolag med mycket muskler är ett bra verktyg för politiker när det gäller att påverka bostadsmarknaden.

På tisdag är det du som bestämmer om alla i Kristianstad ska betala lika mycket i skatt eller om hyresgästerna ska betala mer än andra kommuninvånare.

Vänliga hälsningar,

Lotta Jidewå
Ordförande, Hyresgästföreningen Kristianstad/Bromölla/Hörby
e-post: lotta3600@gmail.com


För mer information, kontakta:
Helena Rasmusson, teamledare Hyresgästföreningen region norra Skåne: 076-798 09 01

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.