Skip to main content

Pilotprojekt i Helsingborg: Ny påse ska förenkla insamlingen av matavfall

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2017 11:43 CEST

Just nu pågår ett pilotprojekt i Helsingborg med syfte att förbättra och förenkla hanteringen av matavfall för hyresgästerna. Med en ny sorts påse hoppas initiativtagarna att fler ska välja att källsortera matavfall. De menar att flera tidigare studier visar att biopåsen är ett mycket bra alternativ till papperspåsen. Bland annat finns fördelar kring hygien.

Projektet som startades upp i våras går under namnet ”Biopåsen i Helsingborgshem” och är ett samarbete mellan Hyresgästföreningen, Helsingborgshem och Nordvästra Skånes Renhållning. Initiativet kommer från Hyresgästföreningen ”Hyresgäster i Helsingborgshem” och projektet omfattar 367 lägenheter på Drottninghög som nu deltar i en jämförelsestudie.

– Under försöksperioden får hälften av lägenheterna använda den nya biopåsen medan den andra hälften fortsätter att använda den traditionella papperspåsen. Därefter görs en utvärdering bland annat med hjälp av intervjuer och enkätundersökning, säger Lars Fridh som sitter i styrelsen för Hyresgästföreningen "Hyresgäster i Helsingborgshem” och som är en av de drivande i projektet.

Om projektet ”Biopåsen i Helsingborgshem” får positiv respons hos hyresgästerna kommer föreningsstyrelsen att verka för att även andra bostadsområden, både inom och utanför Helsingborgs kommun, går över till biopåsen.

– Biopåsen har många fördelar. Dels är den mer hygienisk för hyresgästerna eftersom den inte läcker igenom, ger mindre lukt och går ett försluta på ett bra sätt, säger Lars Fridh.

Han betonar också de miljömässiga aspekterna.

– Den är i likhet med papperspåsen nedbrytbar och därmed komposterbar. Biopåsen består till största delen av kalk och vegetabilisk olja kan och tillverkas lokalt. Därför är den ett mycket bra miljöval.

Förutom att hitta framtida sätt att hantera källsorterat matavfall i våra hushåll är målet att bredda samarbetet mellan Hyresgästföreningen och hyresvärdarna.

– Vi vill också utveckla dialogen med hyresgästerna i strävan att öka antalet medlemmar och att utveckla aktiva lokala hyresgästföreningar och samtidigt stödja skapandet av nya, säger Lars Fridh. 

För mer information kontakta: 

Lars Fridh, Hyresgästföreningen Hyresgäster i Helsingborgshem: 076-10 54 555

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.