Skip to main content

Sämre service hos privata hyresvärdar

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2010 13:10 CEST

Hyresgästerna ger klart underbetyg till de privata hyresvärdarna i en undersökning som SCB gjort på uppdrag av Hyresgästföreningen. Skillnaden mellan privatägda och kommunala bostadsföretag är dessutom stor. Kommunala hyresvärdar har nöjdare hyresgäster.

Undersökningen visar att det genomsnittliga indexbetyget för de kommunala bostadsföretagen ligger på 64 på en indexskala mellan 1 och 100. De privatägda förtagen ligger i genomsnitt på 47. En skillnad på 17 procentenheter i hur hyresgästerna upplever kvalitén i sitt boende.

Statistiska Centralbyrån (SCB) har på Hyresgästföreningens uppdrag genomfört en enkät bland hyresgästerna i Skåne och Halland. Syftet är att undersöka hur värdarna sköter förvaltning, service och underhåll för sina kunder, hyresgästerna. Undersökningen har genomförts bland hyresgäster som bor hos åtta kommunala och tio privatägda bostadsföretag i Båstad, Halmstad, Helsingborg, Höganäs, Laholm, Landskrona och Ängelholm.

– Resultatet bekräftar den bild vi har från vårt dagliga arbete, säger Stefan Bolin, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region norra Skåne. Det är ett stort glapp mellan hur de privata och de kommunala bostadsföretagen vårdar sina kundrelationer och hur de sköter sina fastigheter. Det är kanske dags att byta fokus och sluta lägga energi på att gnälla om dålig lönsamhet.

Det finns dock lysande undantag. Betyget för de privata värdarna varierar mellan låga 33 och 74. Melin Förvaltning AB i Ängelholm är i särklass bäst bland de privata och slår även alla de allmännyttiga bostadsföretagen i undersökningen.

Det kommunala bostadsbolag med lägst betyg är Höganäshem som ändå har högre betyg än 8 av 10 privata hyresvärdar. Glappet mellan dem är inte heller så stort som mellan de privata värdarna. Betyget för de kommunala bostadsföretagen ligger mellan 55 för Höganäshem och 72 för Båstadhem.

– Vi kommer att använda den här undersökningen som ett verktyg i vårt arbete för att få till förbättringar i service och underhåll för hyresgästerna och som underlag i hyresförhandlingarna, säger Stefan Bolin.

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.