Skip to main content

Tio års lobbying för hyresgäster mot de europeiska institutionerna.

Nyhet   •   Mar 15, 2018 15:27 CET

IUT:s logotyp

I år firar The International Union of Tenants (IUT) tioårsdagen för sin representation i Bryssel. IUT:s EU-kontor grundades 2008 för att försvara hyresgästernas rättigheter gentemot EU.

IUT arbetar för den grundläggande rätten till bostäder, billigare hyresbostäder, åtgärder mot energifattigdom och försvar av subsidiaritetsprincipen i bostadspolitiken.

Hyresgästens rättigheter påverkas av EU:s regler på olika områden:

Statligt stöd: Enligt Europeiska kommissionens konkurrenslagstiftning kan statligt stöd till bostäder endast beviljas om det är begränsat till "socialt missgynnade grupper" IUT anser beslutet vara ett brott mot subsidiaritetsprincipen.

Socialt boende är som hälsa och utbildning - en sektor där statligt stöd behövs för att korrigera marknadsmisslyckanden. Inom hälso- och utbildningssektorn definieras inte målgruppen. Därför bör målgruppen heller inte definieras i den sociala bostadssektorn. Om medlemsstaterna, städerna och regionerna bestämmer att det finns ett lokalt behov av att bygga mer sociala och prisvärda bostäder, bör de inte hindras av EU.

Tillgång till socialt boende måste också göras tillgänglig för medelinkomsthushåll – nyckelpersoner som håller våra städer igång.

IUT stöds i sin politik av Europaparlamentet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Trots tydliga resolutioner från dessa institutioner har EU-kommissionen uppgett att de för närvarande inte avser att se över statsstödsdirektivet för socialt boende.

Grundläggande rätt till bostad: I EU:s pelare för sociala rättigheter, anges:

"Tillträde till socialt boende eller bostadsbidrag av god kvalitet ska tillhandahållas för personer i nöd. Utsatta människor har rätt till lämplig assistans och skydd mot tvångsutslag. Tillräckligt skydd och tjänster ska tillhandahållas till de hemlösa för att främja deras sociala integration."

IUT appellerar till EU-medlemsstaterna att genomföra pelaren i nationell lagstiftning och politik. Bristen på prisvärda bostäder är en av de största anledningarna till socialt utanförskap och fattigdom. EU-institutionerna måste göra mer än att skriva regler och lagstiftning - till exempel genom att minska finansiering till de länder som inte tillämpar detta i praktiken.

Energifattigdom: 50 miljoner människor i Europa har svårigheter att betala sina energiräkningar och att hålla sina hem varma. Istället för en energipolitik som spelar i händerna på industrin bör EU:s roll vara att garantera kostnadseffektivitet. IUT anser att det är nödvändigt att omdirigera EU:s finansiering för energieffektivitet till hushåll i behov.

Mer prisvärda hyresbostäder: Det har skett framsteg i öppnandet av EU-medel för bostäder: Sedan 2008 har de europeiska strukturella fonderna kunnat användas för bostadsbranschen - som först riktades mot de nya medlemsstaterna.

Utmaningen för IUT och dess medlemmar fortsätter att vara att mobilisera på lokal nivå och se till att pengarna faktiskt blir investerade i bostadshus till rimliga priser för låg- och medelinkomsthushåll.

IUT är även en aktiv medlem i "EU Affordable Housing Partnership", den nyligen inrättade kommittén för att identifiera bättre politik för mer bostadsinvesteringar i de europeiska städerna.

- Under tio års arbete för hyresgäster på EU-nivå har vi tagit många steg framåt men har fortfarande en lång och utmanande väg att gå. Tillsammans med de nationella hyresgästorganisationerna, så kommer vi att arbeta tillsammans för att nå förbättringar för hyresgäster i EU och globalt, säger Annika Wahlberg, generalsekreterare för IUT.

Om IUT: 

The International Union of Tenants (IUT) grundades 1926 och är en icke-statlig och icke-vinstdrivande paraplymedlemsorganisation med syftet att skydda hyresgästernas intressen och främja prisvärda och anständiga hyresbostäder över hela världen. Dess medlemmar består av 69 nationella och lokala hyresgästföreningar i 46 länder. IUT:s kontor finns i Stockholm och i Bryssel. IUT anser att bostäder är en av de grundläggande rättigheterna, vilket måste diskuteras lokalt, nationellt och internationellt. Lämpliga bostäder är också en av skyddsåtgärderna för fred och säkerhet.

För mer information:

IUT Bryssel: Barbara Steenbergen, chef för EU-kontoret, +32 2 513 07 84

IUT:s huvudkvarter Stockholm: Annika Wahlberg, generalsekreterare, 010 459 11 20