Skip to main content

Angående Heimstadens felaktiga information om hyresförhandlingarna

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 10:00 CET

Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen

Heimstaden har i en informationsfilm antytt att direktavisering av hyran, det vill säga att hyresvärden skickar ut en avi med ny hyra som hyresgästerna ska betala i de fall bostadsbolaget och Hyresgästföreningen inte har kommit överens, är praxis. Det stämmer inte.

-Att direktavisera oförhandlade hyror strider inte bara mot de grundläggande principerna i det svenska hyresförhandlingssystemet. Det strider även mot god sed i förhandlingarna. Man ska inte vilseleda hyresgäster medvetet och skapa osäkerhet, säger Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen.

-Det är ett gemensamt ansvar för parterna att hålla sig till de spelregler lagstiftaren har satt upp för hyresförhandlingarna. Det bygger dessutom på ett ömsesidigt ansvarstagande från båda parter att förhålla sig till dessa.

Det är hyresnämnden som, i de fall parterna inte kommer överens, har som uppdrag att lösa tvisten mellan parterna.

-Hyresgästföreningen kommer konsekvent att fortsätta rekommendera våra medlemmar att inte betala den nya hyran ifall det sker fler direktaviseringar av hyror som inte är förhandlade, oavsett om de kommer från Heimstaden eller andra fastighetsägare, säger Erik Elmgren.

-Hyresgästföreningen har tidigare haft bra dialog med Heimstaden och vi fortsätter gärna de samtalen om hur vi utveckar hyressättningen tillsammans. Det kan till exempel handla om hur vi kan införa tidsfrister i de årliga förhandlingarna som begränsar dem till tre månader, något som både hyresgäster och bostadsbolag vinner på. Vi talar också gärna om hur vi utvecklar en tvistlösningsmekanism mellan Heimstaden och Hyresgästföreningen eller hur vi kan arbeta med hyressättningen lokalt. Det tror vi främjar vårt arbete tillsammans mer än felaktigheter i enskilda informationsfilmer, säger Erik Elmgren.

För mer information kontakta:

Erik Elmgren förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-623 02 15

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.