Skip to main content

Ansvarslöst agerande av Fastighetsägarna Sverige

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2016 08:00 CEST

Idag meddelade Fastighetsägarna Sverige att de hoppar av de fortsatta partssamtalen med förhandlingsledaren Claes Stråth.

-Att Fastighetsägarna Sverige ännu en gång lämnar förhandlingsbordet mitt under samtalens gång visar att de inte är varken ansvarstagande eller seriösa, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen i en kommentar.

-Uppenbarligen har Fastighetsägarna haft en annan agenda hela tiden. Det är bedrövligt att de väljer att utnyttja bostadskrisen för att driva sin linje om marknadshyror och därmed försämra för både dem som behöver en bostad idag och för de hyresgäster som redan har ett boende. Dagens avhopp är ett tydligt tecken på att de inte har varit intresserade av några verkliga resultat av samtalen.

Hyresgästföreningen kommer fortsätta att delta i samtalen även framöver.

-Det är beklagligt att Fastighetsägarna Sverige, som endast förhandlar för 17 procent av landets hyresrätter, med sitt agerande väljer att blockera möjligheterna för övriga parter att hitta konstruktiva vägar framåt och utveckla hyressättningssystemet, säger Marie Linder.

-Vi kommer fortsätta vara en ansvarstagande part och fortsätta delta i konstruktiva samtal för att utveckla både samarbetet och det kollektiva förhandlingssystem en enig riksdag står bakom.

-Vi kommer också fortsätta ta ansvar för den svenska modellen med förhandlade hyror som balanserar både fastighetsägares och tre miljoner hyresgästers intressen, säger Marie Linder.

För mer information, kontakta:

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94

Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-623 02 15

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.