Skip to main content

Arbetet med att utveckla hyresförhandlingssystemet går vidare

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 15:01 CET

Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen

Regeringen har idag tillsatt en utredning som ska se över modellen för presumtionshyra vid hyressättning för nyproduktion av hyreslägenheter. En särskild utredare kommer att undersöka hur väl modellen fungerar idag och hur den kan utvecklas för att göra det möjligt att fler hyresrätter byggs.

-Det är bra att ännu en punkt i den överenskommelse som gjordes i våras under de bostadspolitiska samtalen med Claes Stråth blir verklighet, säger Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen.

Samtalen mellan två av parterna på bostadsmarknaden, SABO och Hyresgästföreningen - Fastighetsägarna Sverige valde att hoppa av samtalen - resulterade i en rad förslag för att utveckla hyressättningssystemet och få ytterligare fart på bostadsbyggandet. Utredningen kring presumtionshyra är ett av de förslag som arbetades fram.

Utredaren ska analysera hur modellen med presumtionshyra fungerar i praktiken och vid behov lämna förslag på hur systemet med presumtionshyra kan utvecklas. En utgångspunkt för utredningen är att modellen med kollektiv förhandling av hyran ska kvarstå. Hyressättning i det befintliga beståndet ska heller inte påverkas. Reglerna ska även inbegripa konsumentintresset.

-Förslaget med att justera lagstiftningen kring presumtionshyror handlar om att se om det går att öka bostadsbyggandet ytterligare. Men det krävs framför allt en rad andra åtgärder för att byggandet ska komma igång, till exempel att regeringen ser över den ekonomiska obalans som råder mellan olika upplåtelseformer, säger Erik Elmgren.

-Vi ser fram emot ett konstruktivt arbete tillsammans med regeringens utredare i denna fråga. Vi kommer också fortsätta vårt arbete med övriga parter på bostadsmarknaden för att ytterligare utveckla hyressättningen. Det kan inte ske någon verklig utveckling av förhandlingssystemet om inte parterna sätter sig ner och gemensamt funderar över bra långsiktiga lösningar, säger Erik Elmgren.

För mer information, kontakta:

Erik Elmgren förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-623 02 15

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.