Skip to main content

Bra med utökat investeringsstöd, men låt det inte bli en återvändsgränd – Hyresgästföreningen kommenterar regeringens investeringsstöd för hyresbostäder

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2019 10:15 CEST

Nästan dagligen både hör och ser vi svårigheterna för folk att få en bostad, i synnerhet nyproducerade. Därför är det glädjande att regeringen avsätter ytterligare medel i budgeten för ett investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Men, risken är stor för att det ändå kan bli en återvändsgränd med negativa konsekvenser för alla bostadssökande i Sverige.

– Det här är en bra reform för att underlätta för att det ska kunna byggas nyproducerade hyreslägenheter som folk och i synnerhet studenter har råd med. Men, om regeringen ändå avser att införa marknadshyror i slutändan-kommer denna reform att motverkas och vi kommer istället att tvingas tillbaka i en återvändsgränd, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen vill se långsiktiga spelregler för bostadspolitiken, det behöver kommunerna för att kunna ta sitt bostadsförsörjningsansvar. Därför kämpar vi bl a för:

– en kommunal bostadsgaranti för unga upp till 25 år
– Ytterligare satsningar för att stimulera byggandet av hyresrätter med hyror människor har råd att efterfråga. Satsningen på statligt investeringsstöd är ett steg på vägen
– En justering av den skattemässiga obalansen mellan olika bostadsformer
– Koppla ihop satsningar på infrastruktur med krav på att det byggs hyresrätter ännu tydligare
– Ett användande av både statens och kommunernas mark på ett offensivt sätt för att bidra till ett ökat byggande av hyresrätter
– Att kommunerna har ansvar för bostadsförsörjningen. De måste skaffa fram planer för bostadsbyggandet och använda sina allmännyttiga bostadsföretag till det de är till för - bygga och förvalta hyresrätter utifrån de behov som finns
– Låt allmännyttan ta ett större ansvar och spela en viktigare roll i byggandet av hyresrätter med hyror som människor har råd att efterfråga


*För mer information:
https://www.hyresgastforeningen.se/bostadspolitik/vara-viktigaste-mal/

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.