Skip to main content

​Caroline Thunved Hyresgästföreningens nya kommunikations- och marknadschef – Strategisk rekrytering för att stärka folkrörelsen

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2018 11:22 CET

Caroline Thunved, kommunikations- och marknadschef, Hyresgästföreningen

I januari tillträder Caroline Thunved som kommunikation- och marknadschef till Hyresgästföreningens Riksförbund. Thunved kommer närmast från Scouterna där hon som kommunikations- och insamlingschef bland annat bidragit till framgångar för såväl varumärkeskännedom som mångfald och ökande medlemstal med sex nya scouter om dagen i fyra år.

Scoutteamet har också under hennes ledarskap belönats för bästa ideella kommunikation, hon har utsetts till superkommunikatör och är nu nominerad för bästa ideella kampanj i årets 100-wattare.

– Med över en halv miljon medlemmar och nästan 10 000 förtroendevalda är Hyresgästföreningen en viktig aktör för ett hållbart samhälle där trygghet, integration och grannsamverkan kan utvecklas. En del av mitt uppdrag är att tydliggöra och stärka varumärket så att vi kan bli ännu fler och mer engagerade medlemmar, som är den lokala kraft som skapar bra miljöer i våra bostadsområden. Det är ett otroligt spännande uppdrag, säger Caroline Thunved.

– Hyresgästföreningen har de senaste två åren arbetat för att bli en än mer kraftfull aktör på lokal och nationell nivå. Målet är att bostadspolitiken ska bli en del av den generella välfärdspolitiken igen. För att nå detta kommer Hyresgästföreningen fortsätta att satsa mer på kommunikation, opinion och marknadsföring. Rekryteringen av Caroline Thunved är en del av den satsningen, säger Jonas Nygren, förbundschef på Hyresgästföreningen.

– Jag ser fram emot att bidra till ett större medialt och kommunikativt genomslag för Hyresgästföreningen så att fler människor väljer att engagera sig. Det kommer vi bland annat göra genom att förtydliga Hyresgästföreningens ”varför” med målet att skapa en hundraprocentig kännedom, säger Caroline Thunved.

För med information kontakta:

Caroline Thunved, tillträdande kommunikation- och marknadschef, 0702-48 74 00

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.