Skip to main content

Effektiva hyresförhandlingar under året - 750 000 lägenheter förhandlade

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2018 10:23 CET

Närmare 750 000 lägenheter har nu fått sin hyra förhandlad. Den genomsnittliga hyreshöjningen är 0,93 procent för hyresgäster i allmännyttan och 0,99 procent för dem som bor hos en privat hyresvärd.

-Det är glädjande att så många överenskommelser är klara. Vi vill att fler hyresgäster ska få ett snabbt besked, slippa oroa sig och kunna planera sin ekonomi, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

-Det visar också att vårt arbete med att effektivisera förhandlingarna ger resultat. Många av avtalen är flerårsöverenskommelser som tecknades redan under förra året. Vi har även infört tidsfrister för hur länge en förhandling kan pågå, säger Erik Elmgren.

Hyresnivåerna har stor betydelse för samhällsekonomin. Tillsammans betalar hyresgästerna 115 miljarder varje år. För varje procent som hyran höjs minskar köpkraften med 1 miljard.

-Det är pengar som sannolikt skulle göra större nytta om de gick till andra delar av ekonomin än till enbart fastighetsägare, som under senare år har gjort rekordvinster, säger Erik Elmgren.

Yrkandena från fastighetsägarna har varit väsentligt högre i jämförelse med året innan, 2,8 procent för allmännyttan respektive 2,51 procent för de privata fastighetsägarna.

-Det är höga yrkanden som inte speglar det verkliga behovet. De överenskomna nivåerna visar på det. Hyresrätten har under lång tid varit en säker investering och kommer fortsätta vara det, inte minst sett i relation till osäkerheten som råder på bostadsrättsmarknaden, säger Erik Elmgren.

För mer information kontakta

Erik Elmgren förhandlingschef Hyresgästföreningen, 070-623 02 15

Hyresöverenskommelser sammanfattat

Allmännyttiga
Antal företag med yrkande 113
Antal lägenheter med yrkande 296 369
Vägt yrkande för dessa lägenheter 2,51%
Antal företag med överenskommen hyra 191
Antal lgh med överenskommen hyra 500744
Vägd hyresförändring för dessa 0,93%
Tvister 11
Privata
Antal företag med yrkande 170
Antal lägenheter med yrkande 133844
Vägt yrkande för dessa lägenheter 2,80%
Antal företag med överenskommen hyra 302
Antal lgh med överenskommen hyra 246646
Vägd hyresförändring för dessa 0,99%

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.