Skip to main content

Från bostad till hotell – korttidsuthyrningens förutsättningar

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2018 08:00 CEST

Martin Hofverberg, chefsekonom Hyresgästföreningen

Från bostad till hotell – korttidsuthyrningens förutsättningar

I övriga Europa är debatten om Airbnb livlig, däremot är det tystare kring företeelsen i Sverige. Kunskapen om Airbnbs utbredning är förhållandevis låg. För att få en bättre bild och en möjlighet att jämföra med andra europeiska länder har Hyresgästföreningen tagit fram en rapport kring korttidsuthyrning och dess genomslag i sex olika städer, Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Berlin och Barcelona.

-I övriga Europa är debatten om korttidsuthyrning och Airbnb mycket livlig. Men här i Sverige är det ganska tyst. Det visar sig när man studerar siffrorna att genomslaget för korttidsuthyrning genom Airbnb är ganska litet i Sveriges tre största städer. Endast 0,5 procent av beståndet används i dagsläget för korttidsuthyrning och bara runt 15 procent av uthyrarna är professionella korttidsvärdar, det vill säga hyr ut fler än ett objekt, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

I rapporten beskrivs fenomenet hotellifiering, det vill säga när vanliga bostäder förvandlas till hotell för besökare.

-Det kan vi till exempel se i Barcelona där professionella värdar äger flera lägenheter och hyr ut till turister året runt. I Barcelona har över tio procent av beståndet använts till korttidsuthyrning vid ett eller annat tillfälle och över 60 procent av värdarna är professionella. Det här får konsekvenser för bostadsbristen, som ökar för Barcelonaborna, och hyrorna som förskjuts uppåt.

Sveriges tre största städer domineras av hyres- och bostadsrätter, två upplåtelseformer där huvudprincipen är att den som står på kontraktet också är den som ska bo där. I många städer på kontinenten är det vanligare med ägarlägenheter, som inte har någon begränsning i hur många lägenheter en privatperson kan äga eller vad lägenheten används till.

-Vi tror att det här är en avgörande skillnad i förekomsten av korttidsuthyrning mellan de svenska städerna och Barcelona. Även Oslo, med färre turister än Stockholm och ett mindre bostadsbestånd, har fler korttidsuthyrningar både till antal och som andel av beståndet. I Oslo finns en hög andel ägarlägenheter, säger Martin Hofverberg.

-Den som vill slå vakt om skillnaden mellan en bostad och ett hotell bör därmed bejaka de upplåtelseformer som har som huvudsyfte att innehavaren ska bo i dem.

För mer information, kontakta

Martin Hofverberg 070-547 87 46

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Bifogade filer

PDF-dokument