Pressmeddelande -

Hyresgästföreningen satsar på kunskapsutveckling

Hyresgästföreningen inrättar en ny analys- och utredargrupp bestående av utredare med inriktning mot nationalekonomi, statsvetenskap och statsstödsfrågor inom EU. Den nya utredargruppen ansvarar för Hyresgästföreningens långsiktiga kunskapsförsörjning inom det bostadspolitiska området, med syfte att påverka samhällsdebatt och beslutsfattare i en hyresgästvänlig riktning. Gruppen leds av hyresgästföreningens chefsekonom Martin Hofverberg

–Den bostadspolitiska debattens fokus måste flyttas från perspektivet hos de som äger, till de som bor. Om vi ska lyckas måste vi bli den mest tongivande aktören på den bostadspolitiska arenan och då måste vi stå på en gedigen kunskapsgrund, säger Martin Hofverberg.

Utredargruppen ska producera data, rapporter, debattartiklar och underlag till annat bostadspolitiskt material. Gruppen ska också odla och upprätthålla kontakter med akademin. Typiska frågor för gruppen att hantera, studera och vidareutveckla förslag kring är finansiering, skatter, villkor för upplåtelseformerna, allmännyttans roll och nya trender på bostadsmarknaden.

–Sverige står inför en demografisk utmaning som kräver viktiga förändringar inom politik och policy. Det finns stora möjligheter för Hyresgästföreningen att ta en ny roll och en starkare position i bostadsdebatten. Visionen om bra bostäder till alla är tidlös och grundläggande, säger Martin Hofverberg.

Nu rekryteras en bostadsmarknadsanalytiker och en junior analytiker till gruppen. 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Kontakter

Peter Skeppström

Presskontakt Pressansvarig 0725-09 11 63

Sofia Zouagui

Presskontakt Pressekreterare 073-3491121

Teo Strömdahl Östberg

Presskontakt Pressekreterare 0739-15 65 59

Relaterat innehåll