Skip to main content

Hyresförhandlingarna 2016: Lägsta hyreshöjningarna på tio år

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 13:45 CEST

När hyrorna för drygt en miljon hyresrätter är färdigförhandlade visar en sammanställning från Hyresgästföreningen att hyreshöjningarna för 2016 blir de lägsta på tio år.

När 85 procent av de allmännyttiga företagen nu är färdigförhandlade höjs hyran för 2016 i genomsnitt med 0,61 procent (på årsbasis 0,56 procent eftersom vissa hyror träder ikraft senare än 1 januari 2016). Det motsvarar 33 kronor i månaden för en normalstor lägenhet på 65 kvadratmeter. Det kan jämföras med de allmännyttiga bostadsföretagen genomsnittliga yrkanden på 1,93 procent.

I förhandlingarna med de privata fastighetsägarna är hyreshöjningen så här långt i snitt 0,72 procent, att jämföra med fastighetsägarnas krav på i snitt 2,2 procent.

-Sveriges tre miljoner hyresgäster betalar mer än 110 miljarder kronor i hyra varje år. Två procents hyreshöjning urholkar hyresgästernas köpkraft med drygt två miljarder kronor. Att hyresutvecklingen hålls på rimliga nivåer har därför stor samhällsekonomisk betydelse, säger Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen.

-Trots att hyresförhandlingarna i år har varit en stor framgång för hyresgästerna kvarstår problemen med en allt dyrare nyproduktion och höga ombyggnadshyror. På sikt riskerar det att försvåra tillvaron för många hyresgäster och även dämpa den samhällsekonomiska utvecklingen, säger Erik Elmgren.

Hyresgästföreningen genomförde inför årets förhandlingar en riksomfattande kartläggning av bostadsbolagens ekonomi. Slutsatsen blev att det förmodligen aldrig har varit lönsammare att äga och förvalta fastigheter än nu. Avkastningen är rekordhög, räntorna rekordlåga och vinsterna har aldrig varit större.

Samma bild ger IPD fastighetsindex och Svenska Bostadsfonden. Nyligen presenterade IPD Svenskt Fastighetsindex nya siffror för avkastningen på fastigheter för 2015. Den visar rekordhöga nivåer för bostadsfastigheter, 14,7 procent. Stockholm ligger därmed topp 4 i världen vad gäller avkastning på fastigheter. Endast Dublin, San Fransisco och London ligger högre. Värdestegringen beräknar IPD till 8,8 procent, vilket är den högsta sedan 2007. Under 2014 uppgick totalavkastningen till 7,6 procent.

-Den förhållandevis låga nivån på årets hyresöverenskommelser bekräftar vår bild av läget. På samma sätt som hyresgästerna under sämre ekonomiska tider har varit med och tagit ett ekonomiskt ansvar för bostadsbolagen är det naturligt att landets hyresgäster i år får ta del av de goda ekonomiska förutsättningarna, säger Erik Elmgren.

-Vi upplever också att många fastighetsägare, framför allt de kommunala, har tagit sitt ansvar och hållit igen på sina hyreskrav. Exempel på det är till exempel att 14 bolag inte har velat höja sina hyror alls med hänvisning till det goda ekonomiska läget. Det är fler än vad det brukar vara, säger Erik Elmgren.

För mer information, kontakta:

Erik Elmgren förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-623 02 15

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.