Skip to main content

Hyresförhandlingarna inför 2017: Snabba förhandlingar och låga ökningar

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2016 08:26 CET

Hyresförhandlingarna för 2017 års hyror är inne i sitt mest intensiva skede. Förhandlingarna går smidigt och förhandlingssystemet fungerar som det är tänkt. Närmare 500 000 hyror, motsvarande en tredjedel av det totala antalet hyror är färdigförhandlade. Fler än på många år vid samma tidpunkt.

Efter en förhandlingsomgång för 2016 års hyror där höjningarna blev de lägsta på tio år ser bilden liknande ut i år. Snitthöjningen i landet är 0,67 procent vilket motsvarar cirka 35 kronor i månaden för en normalstor tvåa på 65 kvadratmeter.

– För alla hyresgäster är det goda nyheter att nivåerna är så pass rimliga. Men att hyresutvecklingen blir rimlig har också stor samhällsekonomisk betydelse. En procents hyreshöjning urholkar hyresgästernas köpkraft med drygt en miljard kronor, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

– Det har varit ett hårt politiskt tryck på hyresförhandlingarna med tuffa politiska kampanjer mot förhandlade hyror, bland annat från en av våra motparter. I ljuset av detta är det extra glädjande att förhandlingarna går snabbare än på många år, säger Erik Elmgren.

Även i år tecknas många fleråriga avtal vilket ytterligare ger möjlighet för parterna att arbeta med utvecklade modeller för hyressättning. Det rör sig hittills om 22 avtal med 76 000 lägenheter.

– Mer transparens och förutsägbarhet i hyressättningen är framtiden, därför är denna trend glädjande. Nu får de lokala parterna mer tid åt detta och förhandlingarna kan gå ännu snabbare kommande år, säger Erik Elmgren.

Parterna på hyresmarknaden (Hyresgästföreningen, SABO samt Fastighetsägarna) satt i särskilda regeringssamtal ledda av Claes Stråth för att effektivisera förhandlingssystemet, men där Fastighetsägarna som representerar cirka 17 procent av de privata hyresvärdarna hoppade av.

– Samtalen ledde ändå till flera goda förslag för att effektivisera förhandlingarna vilket vi redan sett effekterna av. Flera har redan kunnat implementeras och har därmed gett snabbare förhandlingar än tidigare. Vi hoppas såklart att Fastighetsägarna även vill vara med och ta ansvar i detta arbete, säger Erik Elmgren.


Mer information:
Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen 070 623 02 15


Sammanställning av yrkanden och överenskommelser fram till 28 december. 
(Till dessa kommer färdiga överenskommelser med cirka 70 000 lägenheter ännu ej inrapporterade.)

Allmännyttiga
Antal företag med yrkande 158
Antal lägenheter med yrkande 307 814
Vägt yrkande för dessa lägenheter 1,53%
Antal företag med överenskommen hyra 112
Antal lgh med överenskommen hyra 390 199
Vägd hyresförändring för dessa 0,66%
Tvister 10

Privata
Antal företag med yrkande 37
Antal lägenheter med yrkande 93 590
Vägt yrkande för dessa lägenheter 1,96%
Antal företag med överenskommen hyra 117
Antal lgh med överenskommen hyra 37 430
Vägd hyresförändring för dessa 0,70%
Alla
Vägd hyresförändring för alla 0,67%
Antal företag med yrkande 195
Antal lägenheter med yrkande 401 404
Antal företag med överenskommen hyra 229
Antal lgh med överenskommen hyra 427 629

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.