Skip to main content

Hyresgästföreningen lanserar Boinstitutet - ytterligare fokus på bostadsfrågorna

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 08:00 CET

Moa Andersson, programledare Boinstitutet

Under våren 2017 lanserar Hyresgästföreningen Boinstitutet. Syftet med Boinstitutet är att samla och förena människor med god insikt i och kunskap om bostadspolitik, forskning kring bostadsfrågor och samhällsutveckling för att ytterligare sätta fokus på bostadsfrågorna.

Boinstitutet ska arbeta på bred front för att driva och bredda den bostadspolitiska debatten. Detta sker genom samtal, seminarier och nätverksträffar men även genom att ge ut publikationer och på andra sätt bidra till det offentliga samtalet. Boinstitutet ska vara en viktig och kunskapsinriktad part i samhällsdebatten.

Arbetet ska bedrivas i samarbete med andra aktörer och intressenter inom bostadsområdet. Till Boinstitutet knyts två råd, ett opinionsråd och ett forskningsråd, som ska vara rådgivande och bidra med omvärldsbevakning och kunskap inom sina respektive områden.

Verksamhetsledare för Boinstitutet är Moa Andersson. Hennes uppdrag sträcker sig över tre år och innebär att hon ska bygga upp och utveckla Boinstitutets verksamhet.

Moa Andersson kommer senast från Swedbank Group Public Affairs, där hon arbetat med långsiktiga relationer och nätverk rörande bankens samhällsengagemang på koncernnivå.

-Det känns väldigt spännande att få vara med och bygga upp en verksamhet som så tydligt har som syfte att utveckla och bredda samhällsdebatten. Det ligger dessutom i linje med Hyresgästföreningens arbete med att bli en bredare samhällsaktör och en tydligare mötesplats för boendefrågor, säger Moa Andersson.

-Boinstitutet har en viktig plats att fylla i den bostadspolitiska debatten, inte minst med tanke på det behov som finns av att även lyfta det bostadssociala perspektivet.

-Jag har under min tid på Swedbank arbetat mycket med både relationsskapande och ren seminarieverksamhet, inte minst bankens aktiviteter i Almedalen. Jag ser verkligen fram emot att utveckla även den delen av Boinstitutets verksamhet, säger Moa Andersson.

Moa Andersson tillträdde den 16 februari och kommer inledningsvis att fokusera på att bygga upp Boinstitutet och göra det till en intressant aktör i bostadsdebatten.

För mer information, kontakta:

Moa Andersson programledare Boinstitutet 076-125 11 01

Anna Wennerstrand presschef Hyresgästföreningen 076-798 08 74

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.