Skip to main content

Hyresgästföreningen: påbyggnadsbonusen i investeringsstödet kan leda till fler bostäder

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2018 22:41 CET

Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen

Regeringen meddelade nu ikväll att både den högsta tillåtna normhyran och stödnivåerna i investeringsstödet kommer att förändras från och med 1 maj, för att öka intresset för stödet i storstadsområdena. Dessutom införs en särskild ”påbyggnadsbonus”.

Påbyggnadsbonusen innebär att den som bygger nya hyresbostäder genom en påbyggnad på ett befintligt bostadshus kan få en bonus utöver grundstödet.

-Det är bra att regeringen vill underlätta att det byggs fler bostäder med rimlig hyra och investeringsstödet är ett sätt att åstadkomma detta. På sikt behövs dock en skattereform där man gör något åt den skattemässiga skillnaden mellan upplåtelseformerna, säger Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen.

-Hyrorna är redan idag höga i nyproduktionen. Även om investeringsstödet dämpar hyresnivåerna något upplever många hyresgäster att en för stor andel av inkomsten går till hyran. Att ytterligare höja hyresnivån i investeringsstödet löser inte det problemet.

-Men förändringarna skulle kunna innebära att fler aktörer väljer att använda sig av stödet i Stockholm och i andra större städer. Det är viktigt att komma ihåg att hyresnivån efter höjningarna fortfarande är omkring 20 procent lägre med investeringsstödet än övrig nyproduktion vilket är positivt, säger Erik Elmgren.

Även förslaget med en påbyggnadsbonus kan ge positiva resultat vid de tillfällen då förtätning med ny bebyggelse inte kan genomföras, exempelvis vid brist på mark. Men påbyggnadsbonusen bör kopplas till att dagens tillgänglighetskrav tillgodoses vid samtliga påbyggnader.

För mer information kontakta

Erik Elmgren förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-623 02 15

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.