Skip to main content

Hyresgästföreningen under Almedalsveckan 2018

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2018 08:14 CEST

Hyresgästföreningen i Almedalen

Hyresgästföreningen kommer vara på plats i Visby under Almedalsveckan. Ni möter oss i Hyresgästföreningens tält på Hamnplan där ni kan träffa våra företrädare och experter och diskutera bostadsfrågor i stort och smått. Vi kommer även ha ett tjugotal seminarier under veckan i tältet. Våra experter bidrar naturligtvis även med sin kunskap och erfarenheter i andras arrangemang eller ses för enskilda möten. Du når dem direkt via deras kontaktuppgifter nedan eller via presstjänsten.

Bilden ovanifrån från vänster: Marie Linder, Erik Elmgren, Pär Svanberg, Margareta Björkvald, Stefan Runfeldt, Jonas Nygren, Martin Hofverberg, Jennie Wiederholm, Ilyas Hassan, Kenneth Berglund, Monica Fundin Pourshahidi,

Marie Linder Förbundsordförande i Hyresgästföreningen. Marie pratar gärna om generell bostadspolitik, hyresrättens framtid, politikens ansvar samt civilsamhällets roll och utveckling.

marie.linder@hyresgastforeningen.se

Jonas Nygren Förbundschef i Hyresgästföreningen. Jonas pratar gärna om generell bostadspolitik, integration, kommunernas möjligheter till bostadsplanering och näringslivets behov av en hållbar bostadspolitik.

jonas.nygren@hyresgastforeningen.se

Martin Hofverberg är chefsekonom och pratar gärna om ekonomisk politik, bostadsfinansiering och boendeformernas villkor.

martin.hofverberg@hyresgastforeningen.se

Erik Elmgren är förhandlingschef och pratar gärna om förhandlingssystemets utveckling, bostadsbolagens roll, hyresmarknadens funktionssätt, nyproduktion och de ekonomiska villkoren för hyresrätten.

erik.elmgren@hyresgastforeningen.se

Kenneth Berglund är bostadspolitisk utredare med fokus på stadsbyggnad. Han pratar gärna om en hållbar stad och vikten av en inkluderande planering.

kenneth.berglund@hyresgastforeningen.se

Margareta Björkvald är specialist på förhandlingssystemet. Hon pratar gärna om förhandlingssystemets funktion, framtid och förnyelse.

margareta.bjorkvald@hyresgastforeningen.se

Monica Fundin Pourshahidi är bostadspolitisk utredare. Hon pratar gärna om segregation och inkludering, stadsutveckling samt arkitektur och gestaltning.

monica.fundinpourshahidi@hyresgastforeningen.se

Ilyas Hassan är projektledare för ”Framtidsrörelsen”. Han pratar gärna om folkrörelsernas framtid, organisering och civilsamhällets behov av förnyade arbetsformer.

ilyas.hassan@hyresgastforeningen.se

Stefan Runfeldt är bostadspolitisk utredare. Han pratar gärna om unga vuxnas boendesituation och internationella bostadsfrågor.

stefan.runfeldt@hyresgastforeningen.se

Pär Svanberg är senior bostadspolitisk rådgivare och pratar gärna om generell bostadspolitik, hyresrättens framtid, skatter och ekonomi och stat och kommuns ansvar.

par.svanberg@hyresgastforeningen.se

Jennie Wiederholm är energi- och miljöexpert. Hon pratar gärna om hållbar utveckling, energifrågor och om VA, avfall, el och annan förbrukning.

jennie.wiederholm@hyresgastforeningen.se

Mer information

Anna Wennerstrand, presschef 076 798 08 74

Jens Lundberg, pressekreterare 070 336 33 98

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.