Skip to main content

Inbjudan pressträff och rapportsläpp Hyreskommissionen, den 28 augusti, kl. 10.00-12.00

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2018 07:55 CEST

Välkommen till presentation av Hyreskommissionens rapport Hyresrätten i framtiden.

Tid: Tisdag den 28 augusti kl 10.00-12.00

Plats: Bygget, Norrlandsgatan 9, Markeliussalen

Sedan december 2017 har Hyreskommissionen på Hyresgästföreningens uppdrag arbetat oberoende med att dels se över hyressättningssystemet, dels hur hyresrätten i sig kan utvecklas. Nu presenterar vi våra slutsatser och förslag.

Hyreskommissionen lägger fram 13 konkreta förslag på hur hyresrätten kan utvecklas. En utgångspunkt har varit att hyresrätten ska kunna bidra till att motverka segregation. I syfte att förnya hyressättningssystemet har Hyreskommissionen tagit fram 8 tydliga förslag. Däribland ett kostnadsbaserat index, en opartisk tvistelösningsinstans och en maxtidsgräns för hyresförhandlingar.

Efter Hyreskommissionens presentation har vi bjudit in bostadspolitiska kommentatorer att ge sin syn på förslagen.

Program:

  • Hyreskommissionens ledamöter presenterar rapporten
  • Kommentar från Sven Bergenstråhle, president i IUT och boendeforskare, och Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet
  • Hyreskommissionen och experterna i samtal
  • Press- och publikfrågor
  • Lunchsmörgås

Välkommen!

Media anmäler sig till jennie.zetterstrom@hyresgastforeningen.se 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.