Skip to main content

Inga krav på reglering av individuell mätning och debitering av värme och varmvatten

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2016 16:24 CEST

Igår presenterades regeringens beslut om kravet på individuell mätning och debitering av värme och varmvatten (IMD). Regeringen gör samma bedömning som Boverket tidigare har gjort och konstaterar att det inte är kostnadseffektivt med ett generellt lagkrav.

-Det är ett bra beslut av regeringen som gör det möjligt att fortsätta arbetet med energieffektivisering i landets hyresbostäder, säger Jennie Wiederholm, energiexpert på Hyresgästföreningen.

-Ett obligatoriskt krav på individuell mätning och debitering av värme i befintlig bebyggelse hade kostat åtskilliga miljarder och hade sannolikt inneburit höjda hyror. Dessutom hade takten på energieffektiviseringen av de svenska flerbostadshusen förmodligen minskat då fastighetsägare haft lägre incitament att genomföra energieffektiviseringsåtgärder.

Boverket utredde förra året på regeringens uppdrag det kostnadseffektiva i att införa individuell mätning och debitering av värme och varmvatten i flerbostadshus. Utredningen konstaterade då att det inte är kostnadseffektivt med ett generellt tvingande krav. Regeringen går nu på Boverkets linje och gör samma bedömning.

-Regeringen verkar ha lyssnat på de risker och problem med obligatorisk individuell mätning och debitering som vi, och flera andra inom branschen, har framfört till både dem och Boverket. Det är bra, säger Jennie Wiederholm.

-Det finns en bred samsyn kring detta i Sverige och förhoppningsvis kan vi få gehör för att det är viktigt att sätta in frågan om IMD i rätt perspektiv. Individuell mätning och debitering bör ses som en av flera möjliga åtgärder, där valet bör falla på den åtgärd som ger mest energieffektivisering för lägst kostnad. Det tjänar både miljön och hyresgästerna på, säger Jennie Wiederholm.

För mer information, kontakta:

Jennie Wiederholm, energiexpert Hyresgästföreningen 070-310 83 95

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.