Skip to main content

Läget i årets hyresförhandlingar: Första hyresöverenskommelserna presenterade

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2016 09:30 CEST

Första överenskommelserna i förhandlingarna om 2017 års hyror visar att hyresjusteringarna ligger på lägre nivåer än förra året. Hittills innebär överenskommelserna höjningar på mellan 0,27 och 0,48 procent. Förra året var den genomsnittliga hyreshöjningen 0,61 procent.

Hyresgästföreningens riksomfattande kartläggning av bostadsbolagens ekonomi visar att det är mycket lönsamt att äga och förvalta fastigheter. Totalavkastningen på hyresbostäder i Sverige var enligt Svenskt Bostadsindex 10,6 procent år 2015. Räntorna har fortsatt sjunka till rekordlåga nivåer och vinsterna har aldrig varit större. Intresset för att investera i hyresfastigheter är fortsatt stort.

- Det är fortfarande ett extremt gynnsamt ekonomiskt läge och det är glädjande att de första hyresöverenskommelserna bekräftar vår bild. Vi ser dock med oro att flera företag har kommit med orealistiskt höga hyreskrav på över två procent, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Nästan tre miljoner av Sveriges befolkning bor i hyresrätt. Tillsammans betalar hyresgästerna över 100 miljarder i hyra varje år. Sex av tio personer som bor i hyresrätt är ensamstående vilket innebär att mer än varannan hyra bärs av en ensam inkomst.

- En procents hyreshöjning urholkar hyresgästernas köpkraft med drygt en miljard kronor. Att hyresutvecklingen blir rimlig har därför stor samhällsekonomisk betydelse, säger Erik Elmgren.

- Nu går hyresförhandlingarna vidare och vi fortsätter att arbeta för återhållsamma hyresjusteringar under nästa år, säger Erik Elmgren.

Mer information Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen 070 623 02 15

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.