Skip to main content

Läget i årets hyresförhandlingar: Yrkanden och överenskommelser fram till 2 december

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2016 09:16 CET

Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen

Förhandlingarna om landets 1,5 miljoner hyror går snabbare framåt än på många år. Drygt 300 000 hyror är redan färdigförhandlade och hyresöverenskommelser rapporteras in varje dag.

Vid samma tidpunkt förra året var cirka 87 000 hyror klara och 2014 var siffran cirka 130 000. Den genomsnittliga hyreshöjningen för de hyror som förhandlats i år ligger på 0,55 procent (0,66 inklusive redan existerande tvåårsavtal).

-Vi ligger långt före i tid jämfört med de senaste åren. Det visar att hyresförhandlingssystemet är effektivt och att vi tillsammans med ansvarstagande fastighetsägare hittar förhandlingsöverenskommelser. Att det går så snabbt är glädjande och helt i linje med det regeringsuppdrag parterna jobbar med för att få till effektivare och snabbare förhandlingar. Det gagnar både hyresvärdar och hyresgäster, säger Erik Elmgren Hyresgästföreningens förhandlingschef.

Hyresgästföreningens riksomfattande kartläggning av bostadsbolagens ekonomi visar att det är mycket lönsamt att äga och förvalta fastigheter. Totalavkastningen på hyresbostäder i Sverige var enligt Svenskt Bostadsindex 10,6 procent år 2015. Räntorna har fortsatt sjunka till rekordlåga nivåer och vinsterna har aldrig varit större. Intresset för att investera i hyresfastigheter är fortsatt stort.

-Vi hoppas och tror att fler hyresvärdar vill vara med och ta ansvar för att även hyresgästerna ska få ta del av de synnerligen goda ekonomiska förutsättningarna som råder, säger Erik Elmgren.

Parallellt pågår en trend där organisationen Fastighetsägarna, som förhandlar för 17 procent av de privata fastighetsägarna, lämnar förhandlingarna när de inte får som de vill. De har även skickat hyresavier som inte är färdigförhandlade direkt till 38 000 hyresgäster på olika orter i Sverige trots att det strider mot god förhandlingssed. Hyresgästföreningen reagerar starkt på det och uppmanar hyresgästerna att fortsätta betala den gamla hyran.

-Det är ett mycket tråkigt agerande av Fastighetsägarna. Senast i februari i år avrådde Fastighetsägarna Sverige sina medlemmar från att direktavisera oförhandlade hyror. Men nu väljer man alltså ändå att göra detta vilket är ansvarslöst och inte vad man kan förvänta sig av en part i ett förhandlingssystem, säger Erik Elmgren.

-Detta är inget en hyresgäst behöver gå med på. Vi rekommenderar därför våra medlemmar och hyresgäster att inte betala dessa oförhandlade hyror utan fortsätta betala den gamla hyran, säger Erik Elmgren.

Mer information: Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen 070 623 02 15

Allmännyttiga
Antal företag med yrkande 71
Antal lägenheter med yrkande 201 316
Vägt yrkande för dessa lägenheter 1,69%
Antal företag med överenskommen hyra 51
Antal lgh med överenskommen hyra228 615
Vägd hyresförändring för dessa0,66%
Tvister4
Privata
Antal företag med yrkande 13095
Antal lägenheter med yrkande 51 497
Vägt yrkande för dessa lägenheter 1,96%
Antal företag med överenskommen hyra 899
Antal lgh med överenskommen hyra31 415
Vägd hyresförändring för dessa0,75%

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Bifogade filer

PDF-dokument