Skip to main content

​​Ny gemensam handledning för systematiserad hyressättning

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2017 09:00 CEST

Margareta Björkvald, utredare Hyresgästföreningen

Som ett led i arbetet med att utveckla den svenska modellen på hyresmarknaden med gemensamt förhandlade hyror har Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna arbetet fram en handledning. I den presenteras gemensamma riktlinjer för hur de tre parterna tillsammans kan arbeta med att utveckla den systematiska hyressättningen.

-Det känns bra att vi har arbetat fram en gemensam handledning som våra förhandlare, och i förlängningen våra medlemmar, kommer ha stor nytta av. Den förutsägbarhet och transparens den systematiska hyressättningen innebär för både hyresgäster och fastighetsägare är ett viktigt steg framåt i utvecklingen av det svenska förhandlingssystemet, säger Margareta Björkvald, utredare Hyresgästföreningen.

Utveckling och införande av systematisk hyressättning är ett av de åtaganden Hyresgästföreningen och SABO gemensamt tog på sig under det regeringsuppdrag parterna deltog i förra året. Organisationerna tar nu ansvar för att tillsammans genomföra de förslag som utarbetades där. Syftet med just systematisk hyressättning är att få till hyror som bättre speglar hyresgästernas värderingar.

-Hyresgästföreningen har som mål att få fram fler lokala modeller för systematisk hyressättning över hela landet. Utöver denna handledning har vi även skapat ett nationellt nätverk för att ytterligare förstärka detta arbete, säger Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen.

”Att arbeta med hyressättningsmodeller – en handledning för systematisk hyressättning” är en handbok i hur de lokala parterna ska gå till väga för att ta fram en hyressättningsmodell som passar för respektive ort.

För mer information, kontakta

Margareta Björkvald utredare Hyresgästföreningen 010-459 11 64

Erik Elmgren förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-623 02 15

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Bifogade filer

PDF-dokument