Skip to main content

Rekordavkastning för bostadsfastigheter 2015

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2016 14:13 CET

Igår presenterade IPD Svenskt Fastighetsindex nya siffror för avkastningen på fastigheter för 2015. Den visar rekordhöga nivåer för bostadsfastigheter, 14,7 procent. Stockholm ligger därmed topp 4 i världen vad gäller avkastning på fastigheter. Endast Dublin, San Fransisco och London ligger högre.

Värdestegringen beräknar IPD till 8,8 procent, vilket är den högsta sedan 2007. Under 2014 uppgick totalavkastningen till 7,6 procent.

-Det här bekräftar återigen vår bild att fastighetsbranschen är mycket lönsam. Att äga och förvalta bostadsfastigheter ger en mycket god avkastning till låg risk, vilket både totalavkastningsnivå och värdestegring ger uttryck för, säger Margareta Björkvald, fastighetsekonom och utredare på Hyresgästföreningen.

-En anledning är den stabilitet som hyressättningssystemet bidrar med i form av förhandlingar som baseras på kostnadsutveckling och bruksvärde. Stabiliteten i hyresutvecklingen medger en stor förutsägbarhet på intäktssidan vilket gör att man som investerare kan undvika oväntade och kraftiga prissvängningar, säger Margareta Björkvald.

En liknande bild ger Svenska Bostadsfonden. Förmodligen har det aldrig varit lönsammare att äga och förvalta fastigheter än nu. Avkastningen är rekordhög, räntorna rekordlåga och vinsterna har aldrig varit större. Det finns därför all anledning för bolagen att visa återhållsamhet i årets hyresförhandlingar.

Förhandlingarna fortsätter och nya överenskommelser om hyror skrivs varje vecka över hela landet.

- Hyresförhandlingarna löper på bra på de flesta håll och även om vi har olika ingångsvärden i förhandlingarna hittar vi lösningar som fungerar såväl för hyresgästerna som för hyresvärdarna, säger Hyresgästföreningens förhandlingschef Erik Elmgren.

- Att vi fortsätter sluta avtal hela tiden visar på ett tydligt sätt att hyressättningssystemet fungerar och ger ekonomisk trygghet för hyresgästerna, säger Erik Elmgren.


Allmännyttiga
Antal företag med yrkande 208
Antal lägenheter med yrkande 597 270
Vägt yrkande för dessa lägenheter 1,93%
Antal företag med överenskommen hyra 198
Antal lgh med överenskommen hyra582 101
Vägd hyresförändring för dessa0,59%
Tvister26
Privata
Antal företag med yrkande 196
Antal lägenheter med yrkande 287 553
Vägt yrkande för dessa lägenheter 1,93%
Antal företag med överenskommen hyra 145
Antal lgh med överenskommen hyra180549
Vägd hyresförändring för dessa0,64%

För mer information, kontakta:

Margareta Björkvald, fastighetsekonom och utredare Hyresgästföreningen 070-2593707

Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-623 02 15
 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Bifogade filer

PDF-dokument