Skip to main content

Strandningen av hyresförhandlingarna i Göteborg över - snabbaste förhandlingsomgången i landet på länge

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2017 14:36 CET

Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen

Den stora strandningen av hyrorna för 33 000 privata lägenheter i Göteborg är över. Nu har Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna kommit överens om hyrorna för både år 2016 och 2017.

Uppgörelsen gäller från den 1 april i år och innebär att hyrorna för de lägenheter som berörs höjs med 0 till 3 procent. De allra flesta hyresgäster får en höjning på omkring 1 procent, vilket innebär att en lägenhet som i dag kostar 6 000 kronor blir omkring 60 kronor dyrare per månad.

Det blir ingen hyreshöjning i efterskott för 2016 och inte heller för de tre första månaderna av 2017.

-Det är väldigt positiv att parterna i Göteborg nu är överens om hyrorna. Vi parter måste ta ett ansvar, både för att vårda den gemensamma överenskommelse vi har men också för att utveckla dagens hyressättningsmodell, säger Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen, i en kommentar.

Nästan tre miljoner av Sveriges befolkning bor i hyresrätt. Tillsammans betalar landets hyresgäster över 100 miljarder i hyra varje år. Sex av tio personer som bor i hyresrätt är ensamstående vilket innebär att mer än varannan hyra bärs av en ensam inkomst.

-En procents hyreshöjning urholkar hyresgästernas köpkraft med drygt en miljard kronor. Att hyresutvecklingen blir rimlig har därför stor samhällsekonomisk betydelse, säger Erik Elmgren.

-Den överenskomna hyreshöjningen i Göteborg ligger dessutom i linje med landet i övrigt. I år ligger höjningarna hittills på 0,68 %, vilket motsvarar 36 kronor i månaden. Det är också den snabbaste förhandlingsomgången på länge, vilket gynnar både hyresgäster och fastighetsägare.

I årets förhandlingar ingår också att implementera det regeringsuppdrag som slutfördes förra våren om att utveckla hyressättningen. Bland annat innebär det att tidsfrister i förhandlingarna införs och att insatser görs av parterna för att förebygga tvister.

-Parterna har ett stort ansvar för utveckla och vårda hyressättningen och förhandlingssystemet. Jag är glad att Fastighetsägarna i Göteborg äntligen börjar ta det ansvaret, säger Erik Elmgren.

För mer information, kontakta:

Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-623 02 15

Så här är läget i hyresförhandlingarna just nu.

Allmännyttiga
Antal företag med yrkande 122
Antal lägenheter med yrkande 347 097
Vägt yrkande för dessa lägenheter 1,62%
Antal företag med överenskommen hyra 151
Antal lgh med överenskommen hyra529.000
Vägd hyresförändring för dessa0,68%
Tvister19
Privata
Antal företag med yrkande 23896
Antal lägenheter med yrkande 67 280
Vägt yrkande för dessa lägenheter 0,87%
Antal företag med överenskommen hyra 7142
Antal lgh med överenskommen hyra108.238
Vägd hyresförändring för dessa0,70%

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.