Skip to main content

Debatt: Sälj inte Umebornas allmännytta!

Blogginlägg   •   Jan 23, 2014 10:57 CET

Det är roligt att det går bra för Umeå. Staden blir större och behovet av bostäder ökar. Umeå behöver en stor andel hyresrätter. Hyresrätten har många fördelar. Den är öppen för alla och hyran sätts oftast efter bruksvärdet. Det ekonomiska risktagandet för hyresgästen är litet. Det är lätt att byta bostad och flytta dit det finns jobb och studier. Besittningsskyddet i kombination med en spärr mot oskäliga hyror ger en trygghet i boendet. Umeås struktur gör att tillgången på hyresrätter är en av grundförutsättningarna för att staden ska kunna fortsätta att växa.

I dag förs en lite förberedande debatt om att sälja stora delar av allmännyttan i Umeå för att få in pengar till nyproduktion. I debatten hörs också att man bara ska sälja till seriösa fastighetsbolag, och visst, det finns många seriösa och duktiga privata fastighetsbolag, men det finns ett problem. Det finns ingenting som hindrar ett privat fastighetsbolag att sälja vidare och då är det oftast högsta pris som gäller. Frågan om seriositet blir då av underordnad betydelse. Beståndet av hyresrätter kan också ombildas till bostadsrätter. Lagstiftningen när det gäller köp och försäljning av fast egendom gör det omöjligt att sätta särskilda villkor/begränsningar när det gäller en vidareförsäljning till en annan fastighetsägare. Umeå har inte råd med ett minskat antal hyresrätter vilket blir följden av eventuella framtida ombildningar till bostadsrätter. Våra medlemmar oroas av den nu pågående debatten. Sälj inte ut Umeåbornas allmännytta!

Ett problem med nyproduktion är att hyresnivåerna blir alldeles för höga. Från Hyresgästföreningens sida föreslår vi bland annat att det återinförs ett investeringsstöd för nyproduktion med en maxnivå när det gäller hyran per kvadratmeter och att hyresrätten inte ska missgynnas skattemässigt. Från Hyresgästföreningens sida har vi inga synpunkter på om människor vill bo i villa, hyresrätt eller bostadsrätt, men det är viktigt att staten beskattar olika upplåtelseformer på ett neutralt sätt. Så är inte fallet idag. Hyresrätten belastas med ett högre skatteuttag. Vi ser hyresrätten som en del av samhällets infrastruktur och det behövs ett stöd för att hyresnivåerna ska vara rimliga. Självklart måste också åtgärder vidtas för att hålla ned kostnaderna för nyproduktion. 

Många kommuner drömmer om de flyttkedjor som ska bli följden av en nyproduktion. Tanken är att flyttkedjorna ska ge lediga lägenheter i de delar av beståndet där hyrorna är lägre. Tyvärr fungerar det inte i praktiken. Det är inte främst hyresgäster som bor i billiga lägenheter som flyttar till dyrare lägenheter. Det är i stället människor med höga inkomster eller kapital som flyttar in. Kapitalet finns ofta som en följd av en villaförsäljning. Följden blir en och annan ledig villa, men knappast lediga lägenheter där människor har råd att bo. Utvecklingen drivs mot en ökad segregation när det gäller boendet. De fattiga och de rika… Det finns idag ingen bostadspolitik som är värd namnet.

Vi föreslår att AB Bostaden tills vidare klarar sin nyproduktion med eget och lånat kapital och bygger med en standard som inte driver upp kostnaderna i onödan. Om behovet av bostäder ska kunna tillgodoses i framtiden gäller det att våra politiker inte abdikerar från bostadspolitiken. Umeå är absolut inte ensamma om dagens problem när det gäller bostadsförsörjningen. Ni som är politiker måste påverka bostadspolitiken inom era respektive partier. Hur vill ni att det framtida samhället ska se ut? Är det bra för samhället att öka segregationen? Tyvärr blir detta en följd av den så kallade bostadspolitik som förs i dag och som inte är värd namnet.

Esa Norojärvi, ordförande Hyresgästföreningen region Norrland
Henry Magnusson, regionchef Hyresgästföreningen region Norrland


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.