Skip to main content

En god bostadspolitik för en hållbar utveckling

Blogginlägg   •   Sep 21, 2015 11:04 CEST

Det är dags att på allvar ta tag i bostadsfrågan och hantera den som den samhällsfråga den är. För det krävs både kloka och handlingskraftiga politiker som förstår vikten av en balanserad hyresmarknad där både hyresvärdar och hyresgäster har en rimlig, och jämlik, plats.

Det är snart dags för Centerns partistämma och Folkpartiets landsmöte. Partierna kommer var för sig att diskutera bostadspolitik och andra viktiga samhällsfrågor. Detta är mycket bra, eftersom vi i dag har en bostadskris. Bristen på bostäder gör att priserna på det ägda boendet ökar till den grad att flera aktörer varnar för en bostadsbubbla. Hyrorna för nyproducerade hyresrätter ligger på nivåer som de flesta människor inte klarar av.

Bostadskrisen skadar tillväxten på flera sätt. Företag får svårt att rekrytera personal. Höga kostnader för boendet gör att hushållens konsumtionsutrymme minskar. Hushållen får prioritera boendet och därmed försämras förutsättningarna för många mindre företag. Vi kan få svårt att hålla uppe sysselsättningen i nästa lågkonjunktur.

Bostadskrisen minskar också samhällets möjligheter att ge skydd åt människor som söker sig till fred och frihet från krig och förtryck. Var ska de människor som kommer till Sverige bo och hur ska de ha råd med dagens nyproducerade lägenheter.

Det finns inga genvägar. För att balansera marknaden måste det byggas fler hyresrätter med rimliga hyror. Hyresrätten har en balanserande effekt på hela bostadsmarknaden och påverkar den totala prisbilden.

En del företrädare för partierna framför att marknadshyror och ett avskaffande av det kollektiva förhandlingssystemet skulle bidra till att lösa bostadskrisen. Vi är helt övertygande om att detta inte är fallet

Marknadshyror skulle i stället medföra kraftigt ökade hyresnivåer, inte minst därför att efterfrågan överstiger utbudet. Ett lokalt verksamt fastighetsbolag agerar rationellt och kommer inte att bygga om de riskerar att få tomma lägenheter. Bostadsmarknaden kännetecknas därför nästan aldrig av balans.

En del förespråkare för marknadshyror inser de problem som uppstår för människor med lägre inkomster. Dessa kommer inte att ha råd med de hyresnivåer som blir aktuella. Lösningen blir speciella bostäder med lägre hyror för dessa människor och därmed ökar segregationen.

Ibland påstås att Sverige har hyresreglering. Detta är felaktigt. Vi har ett system med bruksvärdeshyror där hyrorna fastställs genom förhandling mellan en organisation av hyresgäster och fastighetsägare. Det finns inte heller något förhandlingsmonopol, men många hyresgäster vill bli företrädda i sin hyresförhandling.

I dag bor 3 miljoner människor i hyresrätt. Marknadshyror och ett slopande av förhandlingssystemet är inte bra vare sig för tillväxten eller för framtida och nuvarande hyresgäster. Det som behöver göras är att bl.a. reformera beskattningen kring boendet. Fastighetsägare trippelbeskattas och skatten på nyproduktion är hög. En skattereform för hyresrätten skulle betyda mycket för bostadsmarknaden. Vi hoppas att partiernas företrädare från Norrland och övriga landet ser detta.

Lillemor Göransson och Henry Magnusson ordförande respektive regionchef Hyresgästföreningen Norrland.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.