Skip to main content

Elnätsavgifterna i Västernorrland stiger

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 11:12 CEST

Elnätsavgifter i Västernorrlands läns kommuner

Elnätsavgifterna i Västernorrlands län har ökat med 5,6 procent under 2015, trots att den allmänna prisutvecklingen i samhället legat nära noll under samma tidsperiod. Och skillnaderna mellan kommunerna i länet är stora. Det framgår av den årliga Nils Holgerssonundersökningen, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

– Miljontals konsumenter drabbas av de kraftigt ökade elnätsavgifterna, trots att det finns en prisreglering. Det innebär att prisregleringen inte ger ett tillräckligt konsumentskydd utan behöver stramas åt ytterligare, säger Roland Jonsson, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Nils Holgerssonundersökningen – som presenteras av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO – visar att elnätspriserna i Västernorrlands läns kommuner under de senaste fem åren ökat med totalt 20,2 procent, vilket motsvarar cirka 455 kronor om året per lägenhet.

I år ökar elnätsavgifterna i länets kommuner med i genomsnitt 5,6 procent. Störst prisökning har Sundsvall (15,4 procent) medan priserna i Pånösand har ökat minst (1,7 procent).

Ånge har högst avgift i länet (113,3 öre/kWh) medan Sundsvall har lägst (63,2 öre/kWh).

- Vi på Hyresgästföreningen tycker att det är viktigt att hyresgästerna inte ska drabbas av högre kostnader än nödvändigt. Många betalar redan mycket för sitt boende, vilket drabbar enskilda hyresgäster och för samhället är det inte heller bra när en allt större del av inkomsten går till boendet. Det påverkar tillväxten i övriga näringslivet på ett negativt sätt, säger Conny Säker, Hyresgästföreningens förhandlare i Västernorrland.

Mellan 2015 och 2016 ökade elnätsavgifterna i genomsnitt med hela 6,0 procent, att jämföra med året innan då motsvarande siffra var 2,9 procent, enligt Nils Holgerssongruppens kartläggning.

– Elnätsavgifterna ökar dubbelt så mycket jämfört med förra året, vilket är helt orimligt. Framför allt är det höjningarna hos de stora aktörerna, där Vattenfall sticker ut, som slår igenom i statistiken, säger Roland Jonsson.

Vattenfall har i år höjt elnätsavgiften med 15,2 procent, i medeltal för de kommuner där Vattenfall är elnätsdistributör.

– Nu behöver politikerna gripa in för att se över dagens regelverk. Avsaknaden av konkurrens är total, som konsument finns ingen valmöjlighet och du är fast vid den elnätsleverantör som finns på din ort. Risken finns att elnätsleverantörerna skor sig på konsumenterna om inte regleringen stramas åt, säger Roland Jonsson.

Fakta:
 • Elnätsföretagens intäktsramar för 2016-2019 har beslutats av Energimarknadsinspektionen, EI. Intäktsramarna medger en årlig intäktsökning på cirka två procent för elnätsföretagen i medeltal (exkl inflation).
• För en genomsnittlig lägenhet står nätkostnaden för ungefär en tredjedel, i vissa fall upp till hälften, av de totala elkostnaderna.
•Sverige har cirka 180 elnätsföretag. Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är priset reglerat och EI har till uppgift att granska att avgifterna är rimliga.
Läs hela undersökningen på www.nilsholgersson.nu

I Nils Holgerssongruppens undersökningar ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna. Läs mer på www.nilsholgersson.nu
För mer information, kontakta:Roland Jonsson, ordförande i Nils Holgerssongruppen, 072-740 89 60
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58
Presskontakter:Andreas Sjöberg, Fastighetsägarna MittNord 070-654 03 22
André Johansson, presschef HSB 070-549 64 04
Conny Säker, Hyresgästföreningen Region Norrland 010-459 18 41Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 070-239 00 66
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, 070-721 20 11

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.