Skip to main content

Hyresgästföreningen kräver sänkta hyror i Micasa

Nyhet   •   Aug 26, 2019 15:05 CEST

Vi på Hyresgästföreningen har fått nog! Vi har under åren gått med på överenskommelser med bolaget om hyreshöjning trots att hyrorna är höga, vinsterna höga och att bolagets hyresgäster generellt är särskilt betalningssvaga. Hyreshöjningarna skulle gå till nyproduktion, underhåll och kvalitetshöjningar. Nu delas istället 40 miljoner ut till ägaren.

Hyresgästföreningen och Micasa har varit överens om att alla pengar skall återinvesteras genom förbättrade bostäder och nyproduktion.

– Jag antar att vi tidigare har varit för snälla men nu måste vi dra vår gräns. Våra avtal bygger på att pengarna ska användas i bolaget, det har varit förutsättningen för att vi gått med på de hyreshöjningar som skett. Nu dras den förutsättningen bort, men hyreshöjningarna finns kvar. Det är det vi vill korrigera, uppger förhandlingsledare Linus Pettersson.

Hyresgästföreningen har i en debattartikel tidigare i år lovat att yrka sänkning av hyrorna med 40 miljoner kronor i det fall kommunens fullmäktige beslutar att bolaget skall genomföra en utdelning om 40 miljoner kronor. När kommunfullmäktige beslutat den 6 maj om detta samt att en extra bolagsstämma 13 juni beslutat om just denna utdelning om 40 miljoner kronor blivit verklighet leder det till att delegationen av hyresgäster boende hos Micasa valt att agera. Torsdagen 22 augusti sändes framställan om sänkning av hyrorna per 1 januari 2020 till bolaget. Ett första möte skall hållas 28 augusti om hyrorna.

– Det handlar om människor och här särskilt utsatta. Ingen fastighetsägare har rätt att ensidigt bestämma om rådande villkor och vi på Hyresgästföreningen drar nu vår gräns säger ordförande för hyresgästerna boende hos Micasa Ulf Wester.

För mer information, kontakta:

Linus Pettersson, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-2360530