Skip to main content

Öppet brev till Lotta Edholm (L)

Nyhet   •   Apr 01, 2019 13:27 CEST

Hej Lotta!

Liberalerna i Stockholms stad har, tillsammans med övriga styret, beslutat att ombildningar är aktuella i stadsdelar i ytterstaden där allmännyttan har en dominerande ställning i förhållande till övrigt bostadsbestånd. Senare ändrades förutsättningarna till att hyresrätterna ska utgöra mer än 60 procent av bostadsbeståndet och att allmännyttan där ska vara större än de privatägda hyresrätterna. Allmännyttan behöver således inte ha en dominerande ställning i förhållande till övrigt bostadsbestånd. Det har också meddelats att utförsäljningar finns på agendan.

Ombildningar motiveras med att ytterstadens stadsdelar ska präglas av blandade boendeformer och att segregation ska motverkas. Allmännyttans andel av det totala bostadsbeståndet i hela staden är under 17 procent. Av det totala bostadsbeståndet i ytterstaden är allmännyttans andel ca 23 procent.

Jag har följande frågor till dig i egenskap av Liberalernas ledande företrädare i Stockholms stad. Att vara med och styra en kommun innebär att man har att ta ansvar för helheten och att kunna svara för dess olika delar.

1) En klar majoritet av Liberalernas väljare i Stockholms stad säger nej till ombildningar och utförsäljningar. Hur påverkar dina väljares åsikter dig när du som förtroendevald fattar beslut?

2) Din partiledning ska i en kommande skattereform försöka minska hushållens skuldsättning, där bolånen utgör ca 80 procent, då denna är den största riskfaktorn för svensk ekonomi. Hur bidrar ombildningar till minskad skuldsättning?

Med vänlig hälsning

Simon Safari
Ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm