Skip to main content

0,9 procent i första stora överenskommelsen om 2014 års hyror

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 07:05 CET

Idag träffar Botrygg AB, en av de stora privata fastighetsägarna i landet, ett ramavtal med Hyresgästföreningen där hyreshöjningen stannar på 0,9 procent för alla Botryggs hyresgäster i Stockholm, Göteborg, Norrköping och Linköping.

Det ska jämföras med det snitt på 2,78 procent som andra fastighetsägare hittills har yrkat.

– Hyresvärdarna har ett mycket gynnsamt läge inför årets hyresförhandlingar som ger dem stora möjligheter att ta både ett samhällsekonomiskt ansvar och skapa bättre ekonomiska förutsättningar för sina kunder, Sveriges tre miljoner hyresgäster, säger Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

– Med det ekonomiska läge som råder idag med obefintlig inflation, låga räntor och återhållsamhet på alla fronter, känns det bra med en fastighetsägare som visar ansvar för det samhälle de verkar i, säger Greger Björkegren, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

– Vi är nöjda med den här uppgörelsen, säger Michael Cocozza, VD Botrygg AB. 0,9 procent i hyreshöjning när vi har nollinflation är en rimlig nivå.

– Tillsammans med Hyresgästföreningen tar vi nu ansvar för att hushållens köpkraft inte ska urholkas ytterligare, för att löneökningarna inte ska ätas upp helt av hyreshöjningar och för att hyresrätten ska få förutsättningar att vara en konkurrenskraftig boendeform, säger Michael Cocozza.

– Nu hoppas vi att fler fastighetsägare, såväl privata som kommunala, tar sitt ansvar för hyresgästerna, hyresrättens utveckling och för samhällsekonomin genom rimliga hyreskrav, säger Greger Björkegren.

För mer information, kontakta:
Michael Cocozza, fastighetsägare och VD Botrygg AB, 0739-40 24 37
Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen, 070-524 28 66
Greger Björkegren, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm 070-301 61 50
Gunnel Cirverius, pressekreterare Hyresgästföreningen region Stockholm 076-798 08 84

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.