Skip to main content

Allmännyttans yrkanden är rent önsketänkande

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 10:00 CET

Nu har de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm presenterat sina yrkanden inför förhandlingarna om 2013 års hyror. Yrkandena är differentierade enligt en rad faktorer som exempelvis standard, läge och nuvarande hyresnivå.

– Det är positivt att de allmännyttiga bolagen nu äntligen har insett att det är fler faktorer än bara det geografiska läget som spelar in när det gäller hyresnivån, säger Terje Gunnarson, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

– De yrkanden på mellan 4,3 och 2,3 procent som Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem har presenterat är helt orimliga och är naturligtvis rent önsketänkande från bolagens sida. I år ligger inflationen på 1 procent och prognosen för nästa år ligger också på 1 procent. Det är den ekonomiska verkligheten. Samtidigt fick de tre bolagen en hyreshöjning på det dubbla, drygt 2 procent för i år. Vad har bolaget gjort med den vinsten, det kräver vi att få veta.

Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem har mycket god ekonomi. De är så rika att Stockholms kommun i år ansåg sig kunna plocka ut 1,3 miljarder ur bolagen för verksamhet som inte har med boendet att göra. Ett uttag som motsvarar 17 000 kronor per hyresgäst och år.

– Vi hyresgäster kräver att de allmännyttiga bolagens överskott används till återinvesteringar i form av upprustningar av det befintliga beståndet och nyproduktion istället för att gå till annan kommunal verksamhet som borde finansieras med skattemedel.

– Fler hyresrätter skapar fler jobb, hyresrätten är en resurs vi ska värna om och utveckla för Stockholms fortsatta tillväxt, säger Terje Gunnarson.

För mer information, kontakta:

Terje Gunnarson
Ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 61 50

Marie Martinsson
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-545 18 25

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.