Skip to main content

Bostadsbristen slår hårt mot utsatta kvinnor och barn

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2019 17:43 CEST

Mål 11 i FN:s Agenda 2030 fokuserar på hållbara städer och samhällen. Allas rätt till en bostad lyfts som en viktig utmaning att ta tag i.

Uttalande från Hyresgästföreningen region Stockholms fullmäktigemöte 27 april 2019.

Alla känner vi någon som har drabbats av bostadsbristens Stockholm och vissa grupper är särskilt utsatta. Enligt statistik från Stockholms stad så blir fler och fler kvinnor hemlösa. Ett stort problem är att det inte finns någon bostad som utsatta kvinnor har möjlighet att efterfråga, då varken ekonomin till att köpa, eller kötiden för att hyra räcker till. Detta leder till att många fastnar i destruktiva relationer med våld och psykisk ohälsa, utan möjlighet att ta sig där ifrån. Till följd av detta drabbas även många barn. För barn är trygghet och en fast punkt i vardagen extra viktigt, men utifrån dagens förutsättningar är det svårt att skapa sig ett nytt liv, med ett tryggt eget hem som en förutsättning, även här visar statistik att barnfamiljer som saknar ett eget hem ökar. Bostadsbristen gör utsattheten extra påtaglig, då möjligheterna att bo där man vill minskar. I slutändan handlar det om jämställdhet.

Hyresgästföreningen region Stockholm menar att det är kommunerna som har ansvar för alla människors rätt till eget hem och ett inflytande över sitt boende. Kommunerna måste ta ett större ansvar och bygga efter de behov som finns. Marknaden har inget intresse av att lösa bostadsbristen. Staten måste tillsammans med kommunerna samordna stora satsningar för att bygga fler hyresrätter som människor har råd att bo i.

I Sveriges grundlag står att det allmänna särskilt ska trygga ”rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa”. Även FN menar genom sitt mål 11-hållbara städer och samhällen, att ett hållbart byggande och en planering av bostäder är en nyckelfaktor i städer med stor tillväxt. Och senast 2030 ska medlemsländerna säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder.

Ändå klargör 14 kommuner i Stockholms län via sina ägardirektiv till allmännyttan att ombildningar av allmännyttiga hyresrätter kan bli aktuellt. Kommuner där en politik för ombildningar och utförsäljning av allmännyttan förs utgör ett klart och tydligt hot mot hyresrätten som boendeform. Åtgärder som kan innebära att hyresgäster skuldsätts eller att stora internationella riskkapitalbolag ser möjlighet till snabba vinster på bekostnad av hyresgästernas hälsa, välmående och ekonomi. Framförallt gör det också att möjligheterna för grupper som redan idag har svårt att skaffa ett eget boende blir ännu sämre.

Stockholm 2019-04-27

Fullmäktige
Hyresgästföreningen region Stockholm


För mer information, kontakta: 

Simon Safari
Ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
070–3016150

Susanne Sjöblom
Styrelseledamot, Hyresgästföreningen region Stockholm
073–530 35 99

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.