Skip to main content

Bygg fler hyresrätter för unga!

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2012 17:41 CEST

Drygt hälften av alla unga i Stockholmsregionen vill ha en egen bostad men står i dag utan. Ännu fler är det om man räknar in de som vill flytta till länet för utbildning och arbete, men som i dag väljer bort det eftersom bostadsbristen är så omfattande. Det historiskt låga byggandet av bostäder drabbar framförallt de grupper i samhället som har de sämsta ekonomiska förutsättningarna. En mycket stor del av de unga tillhör den gruppen.

Det behövs fler bostäder i hela regionen som unga kan efterfråga. I dag saknas det en målmedveten politik för att komma tillrätta med bostadsbristen bland unga och se till att de får förutsättningar för att påbörja sina vuxenliv.

Situationen för många unga på bostadsmarknaden är extremt tuff. De är hänvisade till en andrahandsmarknad där ockerhyror, bristande trygghet och rena bedrägerier är vardag. De som bor i andra hand är nästan uteslutande unga personer som har flyttat till Stockholmsregionen för jobb och utbildning. Trots detta är regeringens viktigaste bostadspolitiska förslag i vårbudgeten att just underlätta andrahandsuthyrning genom att tillåta högre hyror och genom ta bort rätten till retroaktiva hyresprövningar. Det här är inte ett seriöst försök till en lösning på bostadsbristen. Det är en skymf att unga förvisas till ett fortsatt utanförskap på bostadsmarknaden.

Det finns en rad konkreta åtgärder som politikerna redan idag kan vidta för att komma till rätta med bostadsbristen bland unga och studenter. Hyresgäst-föreningen region Stockholm kräver därför:

  • Inför statliga stöd till byggande av hyresrätter med rimliga hyror och balanserade ekonomiska villkor mellan boendeformerna.
  • Uppdra åt de allmännyttiga bostadsbolagen att bygga hyresrätter med hyror som unga och studenter har råd att efterfråga.
  •  Prioritera markanvisningar till hyresrätter framför bostadsrätter och radhus.
  • Inför hårdare sanktioner mot överhyror vid andrahandsuthyrning.
  • Ändra lagstiftningen så att kommunerna kan införa trygga och säkra andrahandsförmedlingar.
  • Stoppa ombildningar av hyresrätter.

Hyresgästföreningen region Stockholms fullmäktige 21 april 2012

  

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.