Skip to main content

Dyrt att hålla sig varm i Stockholm

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 10:13 CEST

Fjärrvärmepriset i Stockholms kommun har ökat med cirka 60 procent på tio år. Samtidigt är utvecklingen av KPI endast 16 procent. Det visar årets Nils Holgerssonrapport.

Sedan år 2000 har både prishöjningar och priser legat på nivåer som tyder på att leverantörerna av fjärrvärme har använt sin dominerande ställning på ett sätt som inte gynnar de boende.

I Stockholms kommun levereras fjärrvärmen av AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. I en jämförelse mellan de tio största kommunerna i landet visar det sig att Stockholm är den enda stora kommun som har ett fjärrvärmepris som ligger över medelpriset. Även i de andra kommunerna i länet där Fortum värme levererar fjärrvärmen är priset högt, trots att fjärrvärmepriset från Fortum i princip ligger stilla från förra året. Nynäshamn har den dyraste fjärrvärmen, tätt följt av Värmdö (Vattenfall, där priset har ökat med hela 3,8 procent). Sedan följer övriga kommuner som har Fortum Värme som leverantör: Nacka, Lidingö, Stockholm, Upplands Väsby och Sigtuna.

I landet i stort finner man de lägsta fjärrvärmekostnaderna i de etablerade fjärrvärmestäderna som har byggt ut sina nät under lång tid. I större städer ger den högre kundtätheten lägre kostnader. Stockholm borde ur detta perspektiv ha en mycket bättre prisbild. Men medan fjärrvärmepriset har ökat med 40 procent i övriga landet, har det ökat med 60 procent i Stockholm.

– Hyresgäster, bostadsrättsinnehavare, villaägare; alla drabbas när Fortum utnyttjar sin monopolställning på marknaden för att ta ut sin vinst, säger Terje Gunnarson, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm.

För mer information, kontakta:
Terje Gunnarson, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm, 070-301 61 50

___________________________________________________________________________________
Kommun    Fjärrvärmeföretag                                       Kronor per kvadratmeter inkl moms

Nynäshamn  AB Fortum värme samägt med Stockholms stad         159,8
Värmdö       Vattenfall AB                                                          159,2
Upplands Väsby AB Fortum värme samägt med Stockholms stad    157,6
Stockholm   AB Fortum värme samägt med Stockholms stad         157,6
Nacka         AB Fortum värme samägt med Stockholms stad         157,6
Lidingö        AB Fortum värme samägt med Stockholms stad         157,6
Sigtuna       AB Fortum värme samägt med Stockholms stad         157,6
Haninge      Vattenfall AB                                                         156,8
Tyresö        Vattenfall AB                                                         156,8
Nykvarn      Telge Nät AB                                                         154,8
Södertälje   Telge Nät AB                                                         154,8
Norrtälje      Norrtälje Energi AB                                                150,9
Sundbyberg NorrenergiAB                                                         148,6
Solna          Norrenergi AB                                                        148,6
Danderyd    Norrenergi AB                                                        148,6
Vallentuna   E.ON Nord                                                            148,1
Österåker    E.ON Nord                                                            148,1
Järfälla        E.ON Nord                                                             148,1
Upplands Bro E.ON Nord                                                           148,1
Vaxholm     E.ON Nord                                                             148,1
Hela landet  snittpris                                                               144,3
Sollentuna  SollentunaEnergiAB                                                 141,7
Huddinge  Södertörn Fjärrvärme AB (Huddinge)                           132,7
Botkyrka    Södertörns Fjärrvärme AB                                         132,7
Salem        Södertörns Fjärrvärme AB                                         132,7
Ekerö       –
Täby        –___________________________________________________________________________________ 

Fakta om undersökningen

I Nils Holgersson-undersökningen flyttas en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för sophämtning, vatten och avlopp, el och fjärrvärme för en lägenhet på 67 kvadratmeter jämförs. Resultaten presenteras i omgångar, fjärrvärmeundersökningen är offentlig från 19 oktober.

Organisationer som står bakom undersökningen: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO.

EKAN Gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet.

Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på: www.nilsholgersson.nu

 

För mer information, kontakta:
Terje Gunnarson, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm, 070-301 61 50.

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Bifogade filer

PDF-dokument