Skip to main content

Fastighetsägarna överger förhandlingarna för 5000 hyresgäster

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 15:45 CET

Fastighetsägarna Stockholm har strandat förhandlingarna med Hyresgästföreningen region Stockholm för 5000 lägenheter, främst i Stockholms stad.

- Det är oroväckande att Fastighetsägarna inte tar sitt ansvar som seriös förhandlingspart utan överger sitt uppdrag och överlåter till Hyresnämnden att sätta hyrorna, säger Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm.

- Fastighetsägarnas yrkanden och förväntningar på höga hyreshöjningar gör att det inte finns förutsättningar att komma överens om hyrorna 2016 inom rimlig tid.

Hyresgästföreningen region Stockholm sluter löpande överenskommelser med andra parter om hyrorna 2016. Dessa överenskommelser ligger i nivå med dem som sluts i resten av landet. Vi är förvånade över att Fastighetsägarna inte har tagit intryck av dessa, säger Per Björklind, förhandlingschef, Hyresgästföreningen region Stockholm.

- Vi förväntar oss att Fastighetsägarna i förhandlingarna tar hänsyn till dagens ekonomiska läge med låg inflation och låga räntor. Om Fastighetsägarna är intresserade av att göra en snabb uppgörelse i årets förhandlingsomgång måste detta speglas i deras yrkanden, säger Simon Safari.

Fastighetsägarna menar att förhandlingarna har dragit ut på tiden. Men tidsaspekten kan inte vara avgörande eftersom de prövningar som nu väntar de 5000 lägenheterna i Hyresnämnden kommer att bli mycket långvariga. Detta betyder att hyresgästerna kan komma att drabbas av retroaktiva höjningar och det tycker vi är beklagligt, säger Simon Safari.

För mer information, kontakta:

Simon Safari, ordförande

070-301 6150

Per Björklind, förhandlingschef

070-250 9375

Gunnel Cirverius, pressekreterare

076-798 0884

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.