Skip to main content

Första hyresyrkandet från en allmännytta i Stockholms län

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2017 08:00 CEST

Det allmännyttiga bostadsbolaget, AB Sollentunahem som äger och förvaltar knappt 5 600 lägenheter, yrkade den 21 september 1,25 procent i generell hyreshöjning i 2018 års hyresförhandling. Yrkandet ligger långt under Fastighetsägarföreningen Stockholms förslag på 3,5 procent i höjning.

Hyresgästföreningen hade i sin inlaga till bolaget manat bolaget till återhållsamhet i årets hyresförhandling, enligt Axel Schäfer, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm.

– Det är så klart anmärkningsvärt att Fastighetsägarföreningen Stockholm är så långt ifrån Sollentunahems yrkande. Men med detta sagt så är även 1,25 procent i hyreshöjning för högt, och bör förhandlas ner ordentligt menar Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm.

För mer information, kontakta:

Simon Safari
Ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-3016150

Per Björklind
Chef för förhandlingsenheten, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-2509375

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.